Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 17.12.2018 20:41
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 17.12.2018 20:47:58
VD Přísečnice
Tok: Přísečnice
Koruna hráze: 735,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 733,07 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 734,28 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 732,80 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 705,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
17.12.2018 20:00 729,39 0,12
17.12.2018 19:00 729,39 0,12
17.12.2018 18:00 729,39 0,12
17.12.2018 17:00 729,39 0,12
17.12.2018 16:00 729,39 0,12
17.12.2018 15:00 729,39 0,12
17.12.2018 14:00 729,39 0,11
17.12.2018 13:00 729,39 0,12
17.12.2018 12:00 729,40 0,12
17.12.2018 11:00 729,40 0,12
17.12.2018 10:00 729,40 0,12
17.12.2018 09:00 729,40 0,12
17.12.2018 08:00 729,40 0,11
17.12.2018 07:00 729,39 0,11
17.12.2018 06:00 729,40 0,12
17.12.2018 05:00 729,40 0,12
17.12.2018 04:00 729,40 0,12
17.12.2018 03:00 729,40 0,12
17.12.2018 02:00 729,40 0,12
17.12.2018 01:00 729,40 0,12
17.12.2018 00:00 729,40 0,12
16.12.2018 23:00 729,40 0,12
16.12.2018 22:00 729,40 0,12
16.12.2018 21:00 729,40 0,12
16.12.2018 07:00 729,41 0,11
15.12.2018 07:00 729,42 0,11
14.12.2018 07:00 729,43 0,11
13.12.2018 07:00 729,44 0,11
12.12.2018 07:00 729,44 0,11
11.12.2018 07:00 729,42 0,13
  Povodí Ohře, státní podnik © 2018 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2018 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015