Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 20.08.2019 20:56
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 20.08.2019 21:00:06
VD Přísečnice
Tok: Přísečnice
Koruna hráze: 735,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 733,07 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 734,28 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 732,80 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 705,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
20.08.2019 20:00 731,14 0,12
20.08.2019 19:00 731,14 0,12
20.08.2019 18:00 731,14 0,12
20.08.2019 17:00 731,14 0,11
20.08.2019 16:00 731,14 0,12
20.08.2019 15:00 731,14 0,12
20.08.2019 14:00 731,14 0,13
20.08.2019 13:00 731,14 0,12
20.08.2019 12:00 731,14 0,11
20.08.2019 11:00 731,14 0,11
20.08.2019 10:00 731,14 0,11
20.08.2019 09:00 731,15 0,12
20.08.2019 08:00 731,15 0,14
20.08.2019 07:00 731,15 0,13
20.08.2019 06:00 731,15 0,12
20.08.2019 05:00 731,15 0,11
20.08.2019 04:00 731,15 0,11
20.08.2019 03:00 731,15 0,12
20.08.2019 02:00 731,15 0,11
20.08.2019 01:00 731,15 0,11
20.08.2019 00:00 731,15 0,12
19.08.2019 23:00 731,15 0,11
19.08.2019 22:00 731,15 0,11
19.08.2019 21:00 731,15 0,11
19.08.2019 07:00 731,17 0,11
18.08.2019 07:00 731,19 0,13
17.08.2019 07:00 731,20 0,11
16.08.2019 07:00 731,22 0,11
15.08.2019 07:00 731,24 0,11
14.08.2019 07:00 731,26 0,13
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015