Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.02.2019 04:25
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.02.2019 04:26:14
VD Přísečnice
Tok: Přísečnice
Koruna hráze: 735,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 733,07 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 734,28 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 732,80 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 705,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.02.2019 04:00 731,55 0,15
23.02.2019 03:00 731,54 0,15
23.02.2019 02:00 731,54 0,15
23.02.2019 01:00 731,54 0,15
23.02.2019 00:00 731,53 0,15
22.02.2019 23:00 731,53 0,15
22.02.2019 22:00 731,52 0,16
22.02.2019 21:00 731,52 0,16
22.02.2019 20:00 731,52 0,16
22.02.2019 19:00 731,51 0,16
22.02.2019 18:00 731,51 0,16
22.02.2019 17:00 731,50 0,16
22.02.2019 16:00 731,50 0,16
22.02.2019 15:00 731,49 0,17
22.02.2019 14:00 731,49 0,17
22.02.2019 13:00 731,48 0,17
22.02.2019 12:00 731,48 0,17
22.02.2019 11:00 731,47 0,17
22.02.2019 10:00 731,47 0,17
22.02.2019 09:00 731,46 0,17
22.02.2019 08:00 731,46 0,17
22.02.2019 07:00 731,45 0,13
22.02.2019 06:00 731,45 0,16
22.02.2019 05:00 731,45 0,15
21.02.2019 07:00 731,42 0,13
20.02.2019 07:00 731,41 0,13
19.02.2019 07:00 731,40 0,13
18.02.2019 07:00 731,40 0,13
17.02.2019 07:00 731,39 0,13
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015