Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.05.2019 21:24
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.05.2019 21:30:41
VD Přísečnice
Tok: Přísečnice
Koruna hráze: 735,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 733,07 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 734,28 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 732,80 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 705,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.05.2019 21:00 732,46 0,13
24.05.2019 20:00 732,45 0,13
24.05.2019 19:00 732,46 0,13
24.05.2019 18:00 732,46 0,13
24.05.2019 17:00 732,46 0,13
24.05.2019 16:00 732,46 0,13
24.05.2019 15:00 732,46 0,13
24.05.2019 14:00 732,46 0,13
24.05.2019 13:00 732,46 0,13
24.05.2019 12:00 732,46 0,13
24.05.2019 11:00 732,46 0,13
24.05.2019 10:00 732,46 0,13
24.05.2019 09:00 732,46 0,13
24.05.2019 08:00 732,46 0,13
24.05.2019 07:00 732,46 0,13
24.05.2019 06:00 732,46 0,13
24.05.2019 05:00 732,46 0,13
24.05.2019 04:00 732,46 0,12
24.05.2019 03:00 732,46 0,13
24.05.2019 02:00 732,46 0,13
24.05.2019 01:00 732,46 0,13
24.05.2019 00:00 732,46 0,13
23.05.2019 23:00 732,46 0,13
23.05.2019 22:00 732,46 0,13
23.05.2019 07:00 732,47 0,13
22.05.2019 07:00 732,47 0,13
21.05.2019 07:00 732,47 0,13
20.05.2019 07:00 732,46 0,13
19.05.2019 07:00 732,48 0,13
18.05.2019 07:00 732,49 0,13
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015