Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.10.2019 06:50
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.10.2019 06:56:43
VD Podhora
Tok: Teplá
Koruna hráze: 693,49 [m n.m.]
Kóta přelivu: 691,18 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 692,17 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 691,18 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 686,70 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.10.2019 06:00 690,87 0,03
19.10.2019 05:00 690,88 0,03
19.10.2019 04:00 690,87 0,03
19.10.2019 03:00 690,87 0,03
19.10.2019 02:00 690,88 0,03
19.10.2019 01:00 690,88 0,03
19.10.2019 00:00 690,88 0,03
18.10.2019 23:00 690,87 0,03
18.10.2019 22:00 690,87 0,03
18.10.2019 21:00 690,87 0,03
18.10.2019 20:00 690,87 0,03
18.10.2019 19:00 690,87 0,03
18.10.2019 18:00 690,87 0,03
18.10.2019 17:00 690,87 0,03
18.10.2019 16:00 690,87 0,03
18.10.2019 15:00 690,88 0,03
18.10.2019 14:00 690,87 0,03
18.10.2019 13:00 690,87 0,03
18.10.2019 12:00 690,87 0,03
18.10.2019 11:00 690,87 0,03
18.10.2019 10:00 690,87 0,03
18.10.2019 09:00 690,87 0,03
18.10.2019 08:00 690,87 0,03
18.10.2019 07:00 690,87 0,03
17.10.2019 07:00 690,87 0,03
16.10.2019 07:00 690,87 0,03
15.10.2019 07:00 690,86 0,03
14.10.2019 07:00 690,86 0,03
13.10.2019 07:00 690,85 0,03
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015