Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.05.2020 09:16
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.05.2020 09:21:28
VD Podhora
Tok: Teplá
Koruna hráze: 693,49 [m n.m.]
Kóta přelivu: 691,18 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 692,17 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 691,18 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 686,70 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.05.2020 09:00 691,17 0,03
30.05.2020 08:00 691,17 0,03
30.05.2020 07:00 691,17 0,03
30.05.2020 06:00 691,17 0,03
30.05.2020 05:00 691,17 0,03
30.05.2020 04:00 691,17 0,03
30.05.2020 03:00 691,17 0,03
30.05.2020 02:00 691,17 0,03
30.05.2020 01:00 691,17 0,03
30.05.2020 00:00 691,17 0,03
29.05.2020 23:00 691,17 0,03
29.05.2020 22:00 691,17 0,03
29.05.2020 21:00 691,17 0,03
29.05.2020 20:00 691,17 0,03
29.05.2020 19:00 691,17 0,03
29.05.2020 18:00 691,17 0,03
29.05.2020 17:00 691,17 0,03
29.05.2020 16:00 691,18 0,03
29.05.2020 15:00 691,17 0,03
29.05.2020 14:00 691,17 0,03
29.05.2020 13:00 691,17 0,03
29.05.2020 12:00 691,18 0,03
29.05.2020 11:00 691,17 0,03
29.05.2020 10:00 691,17 0,03
29.05.2020 07:00 691,18 0,03
28.05.2020 07:00 691,18 0,03
27.05.2020 07:00 691,18 0,03
26.05.2020 07:00 691,18 0,03
25.05.2020 07:00 691,18 0,09
24.05.2020 07:00 691,18 0,06
  Povodí Ohře, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015