Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.05.2020 09:47
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.05.2020 09:49:16
VD Mariánské Lázně
Tok: Úšovický potok
Koruna hráze: 732,53 [m n.m.]
Kóta přelivu: 731,72 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 732,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 731,72 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 725,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.05.2020 09:00 730,20
30.05.2020 08:00 730,20
30.05.2020 07:00 730,20 0,00
30.05.2020 06:00 730,20
30.05.2020 05:00 730,20
30.05.2020 04:00 730,21
30.05.2020 03:00 730,21
30.05.2020 02:00 730,21
30.05.2020 01:00 730,21
30.05.2020 00:00 730,21
29.05.2020 23:00 730,21
29.05.2020 22:00 730,21
29.05.2020 21:00 730,21
29.05.2020 20:00 730,22
29.05.2020 19:00 730,22
29.05.2020 18:00 730,22
29.05.2020 17:00 730,22
29.05.2020 16:00 730,22
29.05.2020 15:00 730,22
29.05.2020 14:00 730,23
29.05.2020 13:00 730,23
29.05.2020 12:00 730,23
29.05.2020 11:00 730,23
29.05.2020 10:00 730,23
29.05.2020 07:00 730,25 0,00
28.05.2020 07:00 730,28 0,00
27.05.2020 07:00 730,30 0,00
26.05.2020 07:00 730,32 0,00
25.05.2020 07:00 730,34 0,00
24.05.2020 07:00 730,36 0,00
  Povodí Ohře, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015