Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.05.2020 09:26
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.05.2020 09:32:06
VD Přísečnice
Tok: Přísečnice
Koruna hráze: 735,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 733,07 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 734,28 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 732,80 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 705,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.05.2020 09:00 730,98 0,10
30.05.2020 08:00 730,98 0,09
30.05.2020 07:00 730,98 0,09
30.05.2020 06:00 730,98 0,10
30.05.2020 05:00 730,98 0,10
30.05.2020 04:00 730,98 0,10
30.05.2020 03:00 730,98 0,10
30.05.2020 02:00 730,99 0,10
30.05.2020 01:00 730,99 0,10
30.05.2020 00:00 730,99 0,10
29.05.2020 23:00 730,99 0,10
29.05.2020 22:00 730,99 0,10
29.05.2020 21:00 730,99 0,10
29.05.2020 20:00 730,99 0,10
29.05.2020 19:00 730,99 0,10
29.05.2020 18:00 730,99 0,10
29.05.2020 17:00 730,99 0,10
29.05.2020 16:00 730,99 0,10
29.05.2020 15:00 730,99 0,10
29.05.2020 14:00 730,99 0,10
29.05.2020 13:00 730,99 0,10
29.05.2020 12:00 730,99 0,10
29.05.2020 11:00 731,00 0,10
29.05.2020 10:00 731,00 0,10
29.05.2020 07:00 731,01 0,10
28.05.2020 07:00 731,01 0,10
27.05.2020 07:00 731,01 0,10
26.05.2020 07:00 731,02 0,10
25.05.2020 07:00 731,03 0,10
24.05.2020 07:00 731,04 0,10
  Povodí Ohře, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015