Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.10.2019 06:50
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.10.2019 06:59:59
VD Újezd
Tok: Bílina
Koruna hráze: 285,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 284,72 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 285,90 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 283,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 275,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.10.2019 06:00 279,72 0,51
19.10.2019 05:00 279,72 0,51
19.10.2019 04:00 279,72 0,51
19.10.2019 03:00 279,72 0,51
19.10.2019 02:00 279,73 0,51
19.10.2019 01:00 279,72 0,51
19.10.2019 00:00 279,72 0,51
18.10.2019 23:00 279,72 0,51
18.10.2019 22:00 279,72 0,52
18.10.2019 21:00 279,72 0,53
18.10.2019 20:00 279,72 0,54
18.10.2019 19:00 279,72 0,53
18.10.2019 18:00 279,71 0,53
18.10.2019 17:00 279,71 0,54
18.10.2019 16:00 279,71 0,54
18.10.2019 15:00 279,72 0,54
18.10.2019 14:00 279,72 0,53
18.10.2019 13:00 279,73 0,53
18.10.2019 12:00 279,73 0,53
18.10.2019 11:00 279,73 0,53
18.10.2019 10:00 279,73 0,53
18.10.2019 09:00 279,74 0,53
18.10.2019 08:00 279,74 0,53
18.10.2019 07:00 279,73 0,53
17.10.2019 07:00 279,76 0,53
16.10.2019 07:00 279,79 0,53
15.10.2019 07:00 279,81 0,46
14.10.2019 07:00 279,84 0,46
13.10.2019 07:00 279,86 0,49
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015