Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.05.2020 10:10
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.05.2020 10:13:30
VD Újezd
Tok: Bílina
Koruna hráze: 285,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 284,72 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 285,90 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 283,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 275,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.05.2020 10:00 282,33 0,42
30.05.2020 09:00 282,33 0,42
30.05.2020 08:00 282,34 0,42
30.05.2020 07:00 282,37 0,42
30.05.2020 06:00 282,34 0,42
30.05.2020 05:00 282,34 0,42
30.05.2020 04:00 282,34 0,42
30.05.2020 03:00 282,34 0,42
30.05.2020 02:00 282,34 0,42
30.05.2020 01:00 282,34 0,42
30.05.2020 00:00 282,34 0,42
29.05.2020 23:00 282,34 0,42
29.05.2020 22:00 282,34 0,42
29.05.2020 21:00 282,34 0,42
29.05.2020 20:00 282,34 0,42
29.05.2020 19:00 282,34 0,42
29.05.2020 18:00 282,34 0,42
29.05.2020 17:00 282,34 0,42
29.05.2020 16:00 282,35 0,43
29.05.2020 15:00 282,34 0,42
29.05.2020 14:00 282,35 0,42
29.05.2020 13:00 282,35 0,42
29.05.2020 12:00 282,35 0,40
29.05.2020 11:00 282,36 0,42
29.05.2020 07:00 282,39 0,42
28.05.2020 07:00 282,40 0,42
27.05.2020 07:00 282,42 0,42
26.05.2020 07:00 282,43 0,42
25.05.2020 07:00 282,43 0,42
24.05.2020 07:00 282,46 0,56
  Povodí Ohře, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015