Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.10.2019 06:50
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.10.2019 06:58:07
VD Všechlapy
Tok: Bouřlivec
Koruna hráze: 215,52 [m n.m.]
Kóta přelivu: 213,24 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 214,57 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 211,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 208,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.10.2019 06:00 211,56 0,12
19.10.2019 05:00 211,56 0,12
19.10.2019 04:00 211,56 0,12
19.10.2019 03:00 211,56 0,12
19.10.2019 02:00 211,56 0,12
19.10.2019 01:00 211,56 0,12
19.10.2019 00:00 211,57 0,12
18.10.2019 23:00 211,57 0,12
18.10.2019 22:00 211,57 0,12
18.10.2019 21:00 211,57 0,12
18.10.2019 20:00 211,57 0,12
18.10.2019 19:00 211,57 0,12
18.10.2019 18:00 211,57 0,12
18.10.2019 17:00 211,57 0,12
18.10.2019 16:00 211,57 0,12
18.10.2019 15:00 211,57 0,12
18.10.2019 14:00 211,57 0,12
18.10.2019 13:00 211,57 0,13
18.10.2019 12:00 211,57 0,17
18.10.2019 11:00 211,57 0,17
18.10.2019 10:00 211,57 0,17
18.10.2019 09:00 211,57 0,12
18.10.2019 08:00 211,57 0,09
18.10.2019 07:00 211,57 0,09
17.10.2019 07:00 211,54 0,09
16.10.2019 07:00 211,53 0,08
15.10.2019 07:00 211,51 0,08
14.10.2019 07:00 211,49 0,15
13.10.2019 07:00 211,52 0,16
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015