Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.05.2020 09:37
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.05.2020 09:37:23
VD Všechlapy
Tok: Bouřlivec
Koruna hráze: 215,52 [m n.m.]
Kóta přelivu: 213,24 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 214,57 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 211,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 208,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.05.2020 09:00 211,55 0,04
30.05.2020 08:00 211,55 0,04
30.05.2020 07:00 211,55 0,04
30.05.2020 06:00 211,55 0,04
30.05.2020 05:00 211,55 0,04
30.05.2020 04:00 211,55 0,04
30.05.2020 03:00 211,55 0,04
30.05.2020 02:00 211,55 0,04
30.05.2020 01:00 211,54 0,05
30.05.2020 00:00 211,54 0,04
29.05.2020 23:00 211,54 0,04
29.05.2020 22:00 211,54 0,05
29.05.2020 21:00 211,54 0,04
29.05.2020 20:00 211,54 0,04
29.05.2020 19:00 211,54 0,05
29.05.2020 18:00 211,54 0,08
29.05.2020 17:00 211,55 0,08
29.05.2020 16:00 211,55 0,08
29.05.2020 15:00 211,55 0,08
29.05.2020 14:00 211,55 0,08
29.05.2020 13:00 211,55 0,08
29.05.2020 12:00 211,55 0,08
29.05.2020 11:00 211,55 0,08
29.05.2020 10:00 211,55 0,08
29.05.2020 07:00 211,55 0,10
28.05.2020 07:00 211,58 0,03
27.05.2020 07:00 211,56 0,04
26.05.2020 07:00 211,58 0,05
25.05.2020 07:00 211,56 0,03
24.05.2020 07:00 211,56 0,16
  Povodí Ohře, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015