Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 04.02.2023 15:43
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 04.02.2023 15:47:26
VD Nechranice
Tok: Ohře
Koruna hráze: 274,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 271,90 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 273,05 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 269,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 235,40 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
04.02.2023 15:00 265,60 30,81
04.02.2023 14:00 265,60 30,81
04.02.2023 13:00 265,59 30,81
04.02.2023 12:00 265,58 30,89
04.02.2023 11:00 265,58 30,89
04.02.2023 10:00 265,57 30,89
04.02.2023 09:00 265,57 30,30
04.02.2023 08:00 265,56 30,81
04.02.2023 07:00 265,55 30,53
04.02.2023 06:00 265,56 30,85
04.02.2023 05:00 265,55 30,75
04.02.2023 04:00 265,54 30,89
04.02.2023 03:00 265,54 30,89
04.02.2023 02:00 265,53 30,66
04.02.2023 01:00 265,53 30,81
04.02.2023 00:00 265,53 30,35
03.02.2023 23:00 265,54 30,89
03.02.2023 22:00 265,53 30,91
03.02.2023 21:00 265,53 30,73
03.02.2023 20:00 265,53 30,72
03.02.2023 19:00 265,53 30,73
03.02.2023 18:00 265,53 30,81
03.02.2023 17:00 265,53 30,54
03.02.2023 16:00 265,52 27,88
03.02.2023 07:00 265,52 24,68
02.02.2023 07:00 265,51 16,57
01.02.2023 07:00 265,52 24,63
31.01.2023 07:00 265,52 16,29
30.01.2023 07:00 265,49 16,41
29.01.2023 07:00 265,45 16,57
  Povodí Ohře, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015