Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 29.09.2021 00:05
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 29.09.2021 00:08:12
VD Nechranice
Tok: Ohře
Koruna hráze: 274,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 271,90 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 273,05 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 269,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 235,40 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
28.09.2021 23:00 268,35 17,25
28.09.2021 22:00 268,36 17,15
28.09.2021 21:00 268,36 17,27
28.09.2021 20:00 268,36 17,30
28.09.2021 19:00 268,36 17,26
28.09.2021 18:00 268,36 17,15
28.09.2021 17:00 268,36 17,30
28.09.2021 16:00 268,36 17,25
28.09.2021 15:00 268,36 17,25
28.09.2021 14:00 268,36 17,25
28.09.2021 13:00 268,37 16,65
28.09.2021 12:00 268,37 17,25
28.09.2021 11:00 268,37 17,17
28.09.2021 10:00 268,37 17,35
28.09.2021 09:00 268,38 17,00
28.09.2021 08:00 268,38 17,61
28.09.2021 07:00 268,38 17,37
28.09.2021 06:00 268,38 17,53
28.09.2021 05:00 268,38 17,36
28.09.2021 04:00 268,38 17,47
28.09.2021 03:00 268,38 16,95
28.09.2021 02:00 268,38 17,47
28.09.2021 01:00 268,39 17,05
27.09.2021 07:00 268,42 17,33
26.09.2021 07:00 268,45 16,80
25.09.2021 07:00 268,49 17,59
24.09.2021 07:00 268,52 17,41
23.09.2021 07:00 268,57 17,83
  Povodí Ohře, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015