Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.02.2019 04:25
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.02.2019 04:27:21
VD Stanovice
Tok: Lomnický potok
Koruna hráze: 519,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 515,30 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 518,00 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 511,30 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 483,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.02.2019 04:00 509,07 0,10
23.02.2019 03:00 509,06 0,10
23.02.2019 02:00 509,05 0,10
23.02.2019 01:00 509,04 0,10
23.02.2019 00:00 509,03 0,10
22.02.2019 23:00 509,01 0,10
22.02.2019 22:00 509,01 0,10
22.02.2019 21:00 509,00 0,10
22.02.2019 20:00 508,99 0,10
22.02.2019 19:00 508,97 0,10
22.02.2019 18:00 508,96 0,10
22.02.2019 17:00 508,95 0,10
22.02.2019 16:00 508,94 0,10
22.02.2019 15:00 508,93 0,10
22.02.2019 14:00 508,93 0,10
22.02.2019 13:00 508,91 0,10
22.02.2019 12:00 508,90 0,10
22.02.2019 11:00 508,89 0,10
22.02.2019 10:00 508,88 0,10
22.02.2019 09:00 508,87 0,11
22.02.2019 08:00 508,87 0,11
22.02.2019 07:00 508,84 0,10
22.02.2019 06:00 508,86 0,10
22.02.2019 05:00 508,85 0,10
21.02.2019 07:00 508,73 0,11
20.02.2019 07:00 508,66 0,11
19.02.2019 07:00 508,60 0,11
18.02.2019 07:00 508,54 0,11
17.02.2019 07:00 508,48 0,13
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015