Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.05.2020 11:52
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.05.2020 11:57:53
VD Skalka
Tok: Ohře
Koruna hráze: 444,60 [m n.m.]
Kóta přelivu: 442,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 443,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 442,15 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 435,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.05.2020 11:00 441,27 3,35
30.05.2020 10:00 441,27 3,35
30.05.2020 09:00 441,28 3,35
30.05.2020 08:00 441,28 3,35
30.05.2020 07:00 441,28 3,35
30.05.2020 06:00 441,28 3,35
30.05.2020 05:00 441,28 3,35
30.05.2020 04:00 441,28 3,35
30.05.2020 03:00 441,28 3,35
30.05.2020 02:00 441,28 3,35
30.05.2020 01:00 441,28 3,35
30.05.2020 00:00 441,28 3,46
29.05.2020 23:00 441,28 3,46
29.05.2020 22:00 441,28 3,35
29.05.2020 21:00 441,29 3,46
29.05.2020 20:00 441,29 3,35
29.05.2020 19:00 441,29 3,46
29.05.2020 18:00 441,29 3,46
29.05.2020 17:00 441,29 3,35
29.05.2020 16:00 441,29 3,46
29.05.2020 15:00 441,29 3,57
29.05.2020 14:00 441,29 3,57
29.05.2020 13:00 441,29 2,59
29.05.2020 12:00 441,29 2,07
29.05.2020 07:00 441,30 3,35
28.05.2020 07:00 441,32 3,35
27.05.2020 07:00 441,33 3,02
26.05.2020 07:00 441,34 3,35
25.05.2020 07:00 441,34 3,35
24.05.2020 07:00 441,34 3,35
  Povodí Ohře, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015