Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.10.2019 07:39
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.10.2019 07:39:28
VD Skalka
Tok: Ohře
Koruna hráze: 444,60 [m n.m.]
Kóta přelivu: 442,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 443,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 440,02 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 435,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.10.2019 07:00 439,93 4,44
19.10.2019 06:00 439,93 4,31
19.10.2019 05:00 439,94 4,31
19.10.2019 04:00 439,94 4,31
19.10.2019 03:00 439,94 4,31
19.10.2019 02:00 439,95 4,31
19.10.2019 01:00 439,95 4,31
19.10.2019 00:00 439,95 4,31
18.10.2019 23:00 439,96 4,31
18.10.2019 22:00 439,96 4,31
18.10.2019 21:00 439,96 4,31
18.10.2019 20:00 439,97 4,31
18.10.2019 19:00 439,97 4,31
18.10.2019 18:00 439,97 4,31
18.10.2019 17:00 439,98 4,31
18.10.2019 16:00 439,98 4,31
18.10.2019 15:00 439,98 4,31
18.10.2019 14:00 439,99 4,31
18.10.2019 13:00 439,99 4,31
18.10.2019 12:00 439,99 4,44
18.10.2019 11:00 439,99 4,44
18.10.2019 10:00 440,00 4,31
18.10.2019 09:00 440,00 4,19
18.10.2019 08:00 440,00 4,19
18.10.2019 07:00 440,00 4,08
17.10.2019 07:00 440,08 4,67
16.10.2019 07:00 440,18 4,79
15.10.2019 07:00 440,27 6,20
14.10.2019 07:00 440,37 6,06
13.10.2019 07:00 440,46 7,86
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015