Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.10.2019 06:50
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.10.2019 06:58:15
VD Jesenice
Tok: Odrava
Koruna hráze: 443,07 [m n.m.]
Kóta přelivu: 439,70 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 440,70 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 439,20 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 427,30 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.10.2019 06:00 438,17 2,08
19.10.2019 05:00 438,17 2,09
19.10.2019 04:00 438,17 2,08
19.10.2019 03:00 438,17 2,09
19.10.2019 02:00 438,17 2,09
19.10.2019 01:00 438,17 2,10
19.10.2019 00:00 438,17 2,10
18.10.2019 23:00 438,17 2,09
18.10.2019 22:00 438,17 2,09
18.10.2019 21:00 438,17 2,09
18.10.2019 20:00 438,17 2,10
18.10.2019 19:00 438,17 2,10
18.10.2019 18:00 438,17 2,10
18.10.2019 17:00 438,17 2,09
18.10.2019 16:00 438,18 2,10
18.10.2019 15:00 438,18 2,08
18.10.2019 14:00 438,18 2,10
18.10.2019 13:00 438,18 2,10
18.10.2019 12:00 438,18 2,11
18.10.2019 11:00 438,18 2,09
18.10.2019 10:00 438,18 2,09
18.10.2019 09:00 438,18 2,09
18.10.2019 08:00 438,18 2,09
18.10.2019 07:00 438,18 2,10
17.10.2019 07:00 438,19 2,09
16.10.2019 07:00 438,21 2,10
15.10.2019 07:00 438,22 2,10
14.10.2019 07:00 438,23 2,09
13.10.2019 07:00 438,24 2,09
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015