Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.10.2019 07:39
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.10.2019 07:40:05
VD Březová
Tok: Teplá
Koruna hráze: 433,95 [m n.m.]
Kóta přelivu: 430,15 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 431,40 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 424,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 422,70 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.10.2019 07:00 424,45 0,80
19.10.2019 06:00 424,45 0,79
19.10.2019 05:00 424,45 0,79
19.10.2019 04:00 424,45 0,78
19.10.2019 03:00 424,45 0,79
19.10.2019 02:00 424,45 0,78
19.10.2019 01:00 424,46 0,80
19.10.2019 00:00 424,45 0,77
18.10.2019 23:00 424,46 0,81
18.10.2019 22:00 424,46 0,78
18.10.2019 21:00 424,47 0,78
18.10.2019 20:00 424,47 0,79
18.10.2019 19:00 424,47 0,80
18.10.2019 18:00 424,47 0,80
18.10.2019 17:00 424,47 0,80
18.10.2019 16:00 424,47 0,78
18.10.2019 15:00 424,47 0,81
18.10.2019 14:00 424,47 0,80
18.10.2019 13:00 424,48 0,78
18.10.2019 12:00 424,47 0,80
18.10.2019 11:00 424,47 0,79
18.10.2019 10:00 424,47 0,79
18.10.2019 09:00 424,47 0,79
18.10.2019 08:00 424,48 0,72
18.10.2019 07:00 424,47 0,56
17.10.2019 07:00 424,45 0,56
16.10.2019 07:00 424,45 0,71
15.10.2019 07:00 424,44 0,71
14.10.2019 07:00 424,43 0,56
13.10.2019 07:00 424,40 0,71
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015