Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.05.2020 11:52
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.05.2020 11:58:44
VD Březová
Tok: Teplá
Koruna hráze: 433,95 [m n.m.]
Kóta přelivu: 430,15 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 431,40 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 424,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 422,70 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.05.2020 11:00 424,45 0,32
30.05.2020 10:00 424,45 0,31
30.05.2020 09:00 424,45 0,33
30.05.2020 08:00 424,45 0,32
30.05.2020 07:00 424,45 0,32
30.05.2020 06:00 424,46 0,34
30.05.2020 05:00 424,45 0,34
30.05.2020 04:00 424,45 0,34
30.05.2020 03:00 424,45 0,34
30.05.2020 02:00 424,45 0,38
30.05.2020 01:00 424,45 0,39
30.05.2020 00:00 424,45 0,40
29.05.2020 23:00 424,44 0,39
29.05.2020 22:00 424,44 0,40
29.05.2020 21:00 424,45 0,38
29.05.2020 20:00 424,45 0,42
29.05.2020 19:00 424,45 0,42
29.05.2020 18:00 424,46 0,42
29.05.2020 17:00 424,46 0,42
29.05.2020 16:00 424,45 0,39
29.05.2020 15:00 424,45 0,41
29.05.2020 14:00 424,45 0,41
29.05.2020 13:00 424,45 0,37
29.05.2020 12:00 424,45 0,40
29.05.2020 07:00 424,45 0,32
28.05.2020 07:00 424,45 0,41
27.05.2020 07:00 424,44 0,43
26.05.2020 07:00 424,43 0,56
25.05.2020 07:00 424,42 0,56
24.05.2020 07:00 424,47 0,89
  Povodí Ohře, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015