Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.05.2020 09:37
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.05.2020 09:47:01
VD Stanovice
Tok: Lomnický potok
Koruna hráze: 519,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 515,30 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 518,00 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 513,25 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 483,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.05.2020 09:00 512,12 0,07
30.05.2020 08:00 512,12 0,07
30.05.2020 07:00 512,13 0,07
30.05.2020 06:00 512,12 0,07
30.05.2020 05:00 512,12 0,07
30.05.2020 04:00 512,12 0,07
30.05.2020 03:00 512,12 0,07
30.05.2020 02:00 512,12 0,07
30.05.2020 01:00 512,12 0,07
30.05.2020 00:00 512,13 0,07
29.05.2020 23:00 512,13 0,07
29.05.2020 22:00 512,13 0,07
29.05.2020 21:00 512,13 0,07
29.05.2020 20:00 512,13 0,07
29.05.2020 19:00 512,12 0,07
29.05.2020 18:00 512,13 0,07
29.05.2020 17:00 512,13 0,07
29.05.2020 16:00 512,13 0,07
29.05.2020 15:00 512,13 0,07
29.05.2020 14:00 512,13 0,07
29.05.2020 13:00 512,13 0,07
29.05.2020 12:00 512,14 0,07
29.05.2020 11:00 512,13 0,07
29.05.2020 10:00 512,14 0,07
29.05.2020 07:00 512,14 0,07
28.05.2020 07:00 512,15 0,07
27.05.2020 07:00 512,16 0,07
26.05.2020 07:00 512,17 0,07
25.05.2020 07:00 512,18 0,07
24.05.2020 07:00 512,19 0,07
  Povodí Ohře, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015