Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.05.2020 09:16
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.05.2020 09:26:27
VD Horka
Tok: Libocký potok
Koruna hráze: 507,30 [m n.m.]
Kóta přelivu: 504,70 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 506,32 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 504,49 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 481,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.05.2020 09:00 503,72 0,11
30.05.2020 08:00 503,72 0,12
30.05.2020 07:00 503,72 0,11
30.05.2020 06:00 503,72 0,11
30.05.2020 05:00 503,72 0,11
30.05.2020 04:00 503,72 0,11
30.05.2020 03:00 503,72 0,11
30.05.2020 02:00 503,72 0,11
30.05.2020 01:00 503,72 0,11
30.05.2020 00:00 503,72 0,11
29.05.2020 23:00 503,72 0,11
29.05.2020 22:00 503,72 0,11
29.05.2020 21:00 503,72 0,11
29.05.2020 20:00 503,72 0,11
29.05.2020 19:00 503,72 0,11
29.05.2020 18:00 503,73 0,11
29.05.2020 17:00 503,72 0,11
29.05.2020 16:00 503,73 0,11
29.05.2020 15:00 503,73 0,11
29.05.2020 14:00 503,73 0,11
29.05.2020 13:00 503,73 0,11
29.05.2020 12:00 503,73 0,11
29.05.2020 11:00 503,73 0,11
29.05.2020 10:00 503,73 0,10
29.05.2020 07:00 503,73 0,14
28.05.2020 07:00 503,74 0,14
27.05.2020 07:00 503,75 0,14
26.05.2020 07:00 503,75 0,14
25.05.2020 07:00 503,76 0,14
24.05.2020 07:00 503,76 0,14
  Povodí Ohře, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015