Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.05.2020 09:47
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.05.2020 09:57:47
VD Myslivny
Tok: Černá
Koruna hráze: 959,11 [m n.m.]
Kóta přelivu: 957,77 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 958,45 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 957,77 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 955,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.05.2020 09:00 957,85
30.05.2020 08:00 957,85
30.05.2020 07:00 957,85
30.05.2020 06:00 957,85
30.05.2020 05:00 957,85
30.05.2020 04:00 957,85
30.05.2020 03:00 957,85
30.05.2020 02:00 957,85
30.05.2020 01:00 957,85
30.05.2020 00:00 957,84
29.05.2020 23:00 957,84
29.05.2020 22:00 957,85
29.05.2020 21:00 957,85
29.05.2020 20:00 957,85
29.05.2020 19:00 957,85
29.05.2020 18:00 957,85
29.05.2020 17:00 957,85
29.05.2020 16:00 957,85
29.05.2020 15:00 957,85
29.05.2020 14:00 957,85
29.05.2020 13:00 957,85
29.05.2020 12:00 957,86
29.05.2020 11:00 957,86
29.05.2020 10:00 957,85
29.05.2020 07:00 957,86
28.05.2020 07:00 957,85
27.05.2020 07:00 957,87
26.05.2020 07:00 957,89
25.05.2020 07:00 957,85
24.05.2020 07:00 957,86
  Povodí Ohře, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015