Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.10.2019 06:50
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.10.2019 06:57:24
VD Kadaň
Tok: Ohře
Koruna hráze: 289,55 [m n.m.]
Kóta přelivu: 282,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 286,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 286,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 281,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.10.2019 06:00 285,88 13,32
19.10.2019 05:00 285,88 12,29
19.10.2019 04:00 285,88 12,13
19.10.2019 03:00 285,88 13,48
19.10.2019 02:00 285,88 13,62
19.10.2019 01:00 285,88 12,66
19.10.2019 00:00 285,88 12,57
18.10.2019 23:00 285,88 12,41
18.10.2019 22:00 285,88 12,36
18.10.2019 21:00 285,88 13,50
18.10.2019 20:00 285,88 12,18
18.10.2019 19:00 285,88 13,34
18.10.2019 18:00 285,88 13,64
18.10.2019 17:00 285,88 12,54
18.10.2019 16:00 285,88 12,31
18.10.2019 15:00 285,88 13,50
18.10.2019 14:00 285,88 12,75
18.10.2019 13:00 285,88 12,79
18.10.2019 12:00 285,88 12,50
18.10.2019 11:00 285,88 13,32
18.10.2019 10:00 285,88 13,50
18.10.2019 09:00 285,88 13,66
18.10.2019 08:00 285,88 12,63
18.10.2019 07:00 285,90 13,80
17.10.2019 07:00 285,90 13,32
16.10.2019 07:00 285,90 13,09
15.10.2019 07:00 285,91 13,87
14.10.2019 07:00 285,90 14,76
13.10.2019 07:00 285,90 14,81
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015