Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.05.2020 09:26
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.05.2020 09:29:21
VD Kadaň
Tok: Ohře
Koruna hráze: 289,55 [m n.m.]
Kóta přelivu: 282,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 286,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 286,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 281,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.05.2020 09:00 285,89 8,35
30.05.2020 08:00 285,89 8,90
30.05.2020 07:00 285,89 8,95
30.05.2020 06:00 285,89 9,43
30.05.2020 05:00 285,89 8,90
30.05.2020 04:00 285,89 9,00
30.05.2020 03:00 285,89 8,88
30.05.2020 02:00 285,89 8,77
30.05.2020 01:00 285,89 8,74
30.05.2020 00:00 285,89 8,61
29.05.2020 23:00 285,89 9,36
29.05.2020 22:00 285,89 9,02
29.05.2020 21:00 285,89 9,09
29.05.2020 20:00 285,89 8,26
29.05.2020 19:00 285,89 9,27
29.05.2020 18:00 285,89 9,70
29.05.2020 17:00 285,89 9,48
29.05.2020 16:00 285,89 8,51
29.05.2020 15:00 285,89 9,82
29.05.2020 14:00 285,89 9,73
29.05.2020 13:00 285,89 8,67
29.05.2020 12:00 285,89 9,41
29.05.2020 11:00 285,89 8,72
29.05.2020 10:00 285,89 9,93
29.05.2020 07:00 285,90 10,16
28.05.2020 07:00 285,90 9,91
27.05.2020 07:00 285,90 10,69
26.05.2020 07:00 285,89 10,39
25.05.2020 07:00 285,89 14,28
24.05.2020 07:00 285,90 14,42
  Povodí Ohře, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015