Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.02.2021 11:10
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.02.2021 11:13:21
VD Nechranice
Tok: Ohře
Koruna hráze: 274,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 271,90 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 273,05 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 269,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 235,40 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.02.2021 11:00 267,88 56,09
25.02.2021 10:00 267,88 55,99
25.02.2021 09:00 267,88 55,99
25.02.2021 08:00 267,87 55,99
25.02.2021 07:00 267,87 55,99
25.02.2021 06:00 267,87 55,89
25.02.2021 05:00 267,86 55,59
25.02.2021 04:00 267,86 55,96
25.02.2021 03:00 267,86 55,79
25.02.2021 02:00 267,86 55,89
25.02.2021 01:00 267,86 55,89
25.02.2021 00:00 267,86 55,49
24.02.2021 23:00 267,86 55,89
24.02.2021 22:00 267,86 55,95
24.02.2021 21:00 267,85 55,86
24.02.2021 20:00 267,85 55,79
24.02.2021 19:00 267,85 55,75
24.02.2021 18:00 267,85 55,82
24.02.2021 17:00 267,85 55,49
24.02.2021 16:00 267,85 55,89
24.02.2021 15:00 267,85 55,89
24.02.2021 14:00 267,85 56,15
24.02.2021 13:00 267,85 55,89
24.02.2021 12:00 267,85 55,89
24.02.2021 07:00 267,84 53,75
23.02.2021 07:00 267,86 64,93
22.02.2021 07:00 267,90 70,27
21.02.2021 07:00 267,90 71,40
20.02.2021 07:00 267,89 70,18
19.02.2021 07:00 267,86 60,83
  Povodí Ohře, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015