Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 13.08.2020 06:53
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 13.08.2020 06:57:00
VD Nechranice
Tok: Ohře
Koruna hráze: 274,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 271,90 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 273,05 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 269,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 235,40 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
13.08.2020 06:00 266,93 8,81
13.08.2020 05:00 266,93 8,71
13.08.2020 04:00 266,94 8,94
13.08.2020 03:00 266,94 9,20
13.08.2020 02:00 266,94 9,23
13.08.2020 01:00 266,94 9,21
13.08.2020 00:00 266,94 8,76
12.08.2020 23:00 266,94 8,59
12.08.2020 22:00 266,94 8,80
12.08.2020 21:00 266,94 9,27
12.08.2020 20:00 266,95 9,36
12.08.2020 19:00 266,95 8,82
12.08.2020 18:00 266,95 8,76
12.08.2020 17:00 266,95 8,77
12.08.2020 16:00 266,95 9,15
12.08.2020 15:00 266,95 9,30
12.08.2020 14:00 266,95 9,30
12.08.2020 13:00 266,96 8,82
12.08.2020 12:00 266,96 8,59
12.08.2020 11:00 266,96 9,04
12.08.2020 10:00 266,96 9,31
12.08.2020 09:00 266,96 9,12
12.08.2020 08:00 266,96 8,73
12.08.2020 07:00 266,96 8,62
11.08.2020 07:00 266,98 8,97
10.08.2020 07:00 267,01 8,97
09.08.2020 07:00 267,04 8,12
08.08.2020 07:00 267,07 8,97
07.08.2020 07:00 267,10 9,25
  Povodí Ohře, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015