Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 20.08.2019 20:56
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 20.08.2019 21:00:34
VD Nechranice
Tok: Ohře
Koruna hráze: 274,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 271,90 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 273,05 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 269,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 235,40 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
20.08.2019 20:00 265,96 8,43
20.08.2019 19:00 265,96 8,80
20.08.2019 18:00 265,96 8,36
20.08.2019 17:00 265,96 8,80
20.08.2019 16:00 265,96 8,36
20.08.2019 15:00 265,96 8,32
20.08.2019 14:00 265,96 8,45
20.08.2019 13:00 265,96 8,37
20.08.2019 12:00 265,96 8,61
20.08.2019 11:00 265,96 8,49
20.08.2019 10:00 265,97 8,34
20.08.2019 09:00 265,97 8,34
20.08.2019 08:00 265,97 8,78
20.08.2019 07:00 265,97 8,43
20.08.2019 06:00 265,97 8,67
20.08.2019 05:00 265,97 8,43
20.08.2019 04:00 265,97 8,36
20.08.2019 03:00 265,97 8,34
20.08.2019 02:00 265,98 8,67
20.08.2019 01:00 265,98 8,43
20.08.2019 00:00 265,98 8,51
19.08.2019 23:00 265,98 8,55
19.08.2019 22:00 265,98 8,31
19.08.2019 21:00 265,98 8,34
19.08.2019 07:00 266,00 8,60
18.08.2019 07:00 266,03 9,20
17.08.2019 07:00 266,06 9,20
16.08.2019 07:00 266,10 9,20
15.08.2019 07:00 266,13 9,20
14.08.2019 07:00 266,16 9,60
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015