Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.10.2019 06:50
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.10.2019 06:59:00
VD Nechranice
Tok: Ohře
Koruna hráze: 274,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 271,90 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 273,05 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 269,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 235,40 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.10.2019 06:00 264,82 17,33
19.10.2019 05:00 264,82 17,27
19.10.2019 04:00 264,82 16,91
19.10.2019 03:00 264,82 17,26
19.10.2019 02:00 264,82 17,26
19.10.2019 01:00 264,83 17,26
19.10.2019 00:00 264,83 17,26
18.10.2019 23:00 264,83 17,26
18.10.2019 22:00 264,83 16,65
18.10.2019 21:00 264,83 17,26
18.10.2019 20:00 264,84 17,26
18.10.2019 19:00 264,84 17,20
18.10.2019 18:00 264,84 17,20
18.10.2019 17:00 264,84 17,26
18.10.2019 16:00 264,84 17,26
18.10.2019 15:00 264,84 17,32
18.10.2019 14:00 264,84 17,26
18.10.2019 13:00 264,84 17,24
18.10.2019 12:00 264,84 16,93
18.10.2019 11:00 264,84 17,34
18.10.2019 10:00 264,84 17,32
18.10.2019 09:00 264,85 17,00
18.10.2019 08:00 264,85 17,30
18.10.2019 07:00 264,85 17,67
17.10.2019 07:00 264,87 17,13
16.10.2019 07:00 264,89 17,67
15.10.2019 07:00 264,92 25,73
14.10.2019 07:00 264,98 25,00
13.10.2019 07:00 265,02 25,42
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015