Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 05.04.2020 07:49
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 05.04.2020 07:50:05
VD Nechranice
Tok: Ohře
Koruna hráze: 274,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 271,90 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 273,05 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 269,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 235,40 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
05.04.2020 07:00 268,47 29,47
05.04.2020 06:00 268,47 29,83
05.04.2020 05:00 268,47 29,78
05.04.2020 04:00 268,47 29,83
05.04.2020 03:00 268,48 29,70
05.04.2020 02:00 268,48 29,70
05.04.2020 01:00 268,48 29,70
05.04.2020 00:00 268,48 29,71
04.04.2020 23:00 268,49 29,17
04.04.2020 22:00 268,49 29,70
04.04.2020 21:00 268,49 29,66
04.04.2020 20:00 268,49 29,13
04.04.2020 19:00 268,50 29,70
04.04.2020 18:00 268,50 29,63
04.04.2020 17:00 268,50 29,63
04.04.2020 16:00 268,50 29,61
04.04.2020 15:00 268,50 29,70
04.04.2020 14:00 268,50 29,67
04.04.2020 13:00 268,51 29,63
04.04.2020 12:00 268,51 29,33
04.04.2020 11:00 268,51 29,80
04.04.2020 10:00 268,51 29,86
04.04.2020 09:00 268,52 29,33
04.04.2020 08:00 268,52 29,78
04.04.2020 07:00 268,52 30,97
03.04.2020 07:00 268,55 34,00
02.04.2020 07:00 268,61 34,00
01.04.2020 07:00 268,67 37,20
31.03.2020 07:00 268,75 37,20
30.03.2020 07:00 268,81 37,20
  Povodí Ohře, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015