Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.10.2019 06:50
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.10.2019 06:59:19
VD Křímov
Tok: Křímovský potok
Koruna hráze: 569,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 566,88 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 567,71 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 566,88 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 544,71 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.10.2019 06:00 559,97
19.10.2019 05:00 559,98
19.10.2019 04:00 559,97
19.10.2019 03:00 559,98
19.10.2019 02:00 559,98
19.10.2019 01:00 559,98
19.10.2019 00:00 559,98
18.10.2019 23:00 559,98
18.10.2019 22:00 559,99
18.10.2019 21:00 559,99
18.10.2019 20:00 559,99
18.10.2019 19:00 559,99
18.10.2019 18:00 559,99
18.10.2019 17:00 559,99
18.10.2019 16:00 559,99
18.10.2019 15:00 559,99
18.10.2019 14:00 559,99
18.10.2019 13:00 559,99
18.10.2019 12:00 560,00
18.10.2019 11:00 560,00
18.10.2019 10:00 560,00
18.10.2019 09:00 560,01
18.10.2019 08:00 560,00
18.10.2019 07:00 559,99
17.10.2019 07:00 560,03
16.10.2019 07:00 560,06
15.10.2019 07:00 560,11
14.10.2019 07:00 560,15
13.10.2019 07:00 560,20
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015