Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.10.2019 06:50
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.10.2019 06:59:53
VD Kamenička
Tok: Kamenička
Koruna hráze: 597,05 [m n.m.]
Kóta přelivu: 595,20 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 596,30 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 595,20 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 577,45 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.10.2019 06:00 591,37
19.10.2019 05:00 591,37
19.10.2019 04:00 591,37
19.10.2019 03:00 591,37
19.10.2019 02:00 591,37
19.10.2019 01:00 591,38
19.10.2019 00:00 591,37
18.10.2019 23:00 591,38
18.10.2019 22:00 591,38
18.10.2019 21:00 591,38
18.10.2019 20:00 591,38
18.10.2019 19:00 591,38
18.10.2019 18:00 591,38
18.10.2019 17:00 591,38
18.10.2019 16:00 591,38
18.10.2019 15:00 591,38
18.10.2019 14:00 591,38
18.10.2019 13:00 591,38
18.10.2019 12:00 591,38
18.10.2019 11:00 591,38
18.10.2019 10:00 591,38
18.10.2019 09:00 591,39
18.10.2019 08:00 591,39
18.10.2019 07:00 591,39
17.10.2019 07:00 591,40
16.10.2019 07:00 591,41
15.10.2019 07:00 591,43
14.10.2019 07:00 591,44
13.10.2019 07:00 591,45
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015