Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.05.2020 10:10
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.05.2020 10:12:27
VD Kamenička
Tok: Kamenička
Koruna hráze: 597,05 [m n.m.]
Kóta přelivu: 595,20 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 596,30 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 595,20 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 577,45 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.05.2020 10:00 584,34
30.05.2020 09:00 584,35
30.05.2020 08:00 584,36
30.05.2020 07:00 584,38
30.05.2020 06:00 584,38
30.05.2020 05:00 584,39
30.05.2020 04:00 584,40
30.05.2020 03:00 584,41
30.05.2020 02:00 584,42
30.05.2020 01:00 584,43
30.05.2020 00:00 584,44
29.05.2020 23:00 584,45
29.05.2020 22:00 584,46
29.05.2020 21:00 584,47
29.05.2020 20:00 584,48
29.05.2020 19:00 584,49
29.05.2020 18:00 584,50
29.05.2020 17:00 584,51
29.05.2020 16:00 584,52
29.05.2020 15:00 584,53
29.05.2020 14:00 584,54
29.05.2020 13:00 584,54
29.05.2020 12:00 584,56
29.05.2020 11:00 584,57
29.05.2020 07:00 584,63
28.05.2020 07:00 584,83
27.05.2020 07:00 585,03
26.05.2020 07:00 585,20
25.05.2020 07:00 585,40
24.05.2020 07:00 585,58
  Povodí Ohře, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015