Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.10.2019 07:00
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.10.2019 07:00:47
VD Jirkov
Tok: Bílina
Koruna hráze: 454,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 451,18 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 453,30 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 448,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 420,90 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.10.2019 06:00 445,26 0,04
19.10.2019 05:00 445,26 0,04
19.10.2019 04:00 445,26 0,04
19.10.2019 03:00 445,26 0,04
19.10.2019 02:00 445,26 0,04
19.10.2019 01:00 445,26 0,04
19.10.2019 00:00 445,26 0,04
18.10.2019 23:00 445,26 0,04
18.10.2019 22:00 445,25 0,04
18.10.2019 21:00 445,25 0,17
18.10.2019 20:00 445,26 0,17
18.10.2019 19:00 445,26 0,17
18.10.2019 18:00 445,26 0,17
18.10.2019 17:00 445,26 0,04
18.10.2019 16:00 445,26 0,02
18.10.2019 15:00 445,26 0,02
18.10.2019 14:00 445,26 0,02
18.10.2019 13:00 445,26 0,02
18.10.2019 12:00 445,25 0,02
18.10.2019 11:00 445,25 0,01
18.10.2019 10:00 445,25 0,01
18.10.2019 09:00 445,25 0,01
18.10.2019 08:00 445,25 0,01
18.10.2019 07:00 445,25 0,01
17.10.2019 07:00 445,26 0,18
16.10.2019 07:00 445,35 0,18
15.10.2019 07:00 445,39 0,18
14.10.2019 07:00 445,43 0,01
13.10.2019 07:00 445,39 0,01
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015