Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.10.2019 07:15
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.10.2019 07:15:27
VD Janov
Tok: Loupnice
Koruna hráze: 493,52 [m n.m.]
Kóta přelivu: 492,92 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 493,72 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 491,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 459,57 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.10.2019 07:00 485,93 0,06
19.10.2019 06:00 485,93 0,06
19.10.2019 05:00 485,93 0,06
19.10.2019 04:00 485,94 0,06
19.10.2019 03:00 485,94 0,06
19.10.2019 02:00 485,94 0,06
19.10.2019 01:00 485,94 0,06
19.10.2019 00:00 485,94 0,06
18.10.2019 23:00 485,94 0,06
18.10.2019 22:00 485,95 0,06
18.10.2019 21:00 485,95 0,06
18.10.2019 20:00 485,95 0,06
18.10.2019 19:00 485,95 0,06
18.10.2019 18:00 485,95 0,06
18.10.2019 17:00 485,96 0,06
18.10.2019 16:00 485,96 0,06
18.10.2019 15:00 485,96 0,06
18.10.2019 14:00 485,96 0,06
18.10.2019 13:00 485,96 0,06
18.10.2019 12:00 485,96 0,06
18.10.2019 11:00 485,96 0,06
18.10.2019 10:00 485,97 0,06
18.10.2019 09:00 485,97 0,06
18.10.2019 08:00 485,97 0,06
18.10.2019 07:00 485,96 0,06
17.10.2019 07:00 486,00 0,06
16.10.2019 07:00 486,04 0,06
15.10.2019 07:00 486,08 0,06
14.10.2019 07:00 486,12 0,06
13.10.2019 07:00 486,16 0,06
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015