Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.05.2020 11:20
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.05.2020 11:25:33
VD Janov
Tok: Loupnice
Koruna hráze: 493,52 [m n.m.]
Kóta přelivu: 492,92 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 493,72 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 491,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 459,57 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.05.2020 11:00 490,29 0,06
30.05.2020 10:00 490,29 0,06
30.05.2020 09:00 490,30 0,06
30.05.2020 08:00 490,30 0,06
30.05.2020 07:00 490,31 0,06
30.05.2020 06:00 490,30 0,06
30.05.2020 05:00 490,30 0,06
30.05.2020 04:00 490,30 0,06
30.05.2020 03:00 490,30 0,07
30.05.2020 02:00 490,30 0,06
30.05.2020 01:00 490,31 0,06
30.05.2020 00:00 490,31 0,06
29.05.2020 23:00 490,31 0,06
29.05.2020 22:00 490,31 0,06
29.05.2020 21:00 490,31 0,06
29.05.2020 20:00 490,31 0,06
29.05.2020 19:00 490,31 0,06
29.05.2020 18:00 490,31 0,06
29.05.2020 17:00 490,32 0,06
29.05.2020 16:00 490,32 0,06
29.05.2020 15:00 490,32 0,06
29.05.2020 14:00 490,32 0,06
29.05.2020 13:00 490,32 0,06
29.05.2020 12:00 490,32 0,06
29.05.2020 07:00 490,34 0,06
28.05.2020 07:00 490,37 0,06
27.05.2020 07:00 490,39 0,06
26.05.2020 07:00 490,40 0,06
25.05.2020 07:00 490,41 0,06
24.05.2020 07:00 490,42 0,06
  Povodí Ohře, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015