Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.10.2019 07:27
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.10.2019 07:33:20
VD Fláje
Tok: Flájský potok
Koruna hráze: 739,31 [m n.m.]
Kóta přelivu: 737,31 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 738,31 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 737,06 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 710,81 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.10.2019 07:00 733,81 0,07
19.10.2019 06:00 733,81 0,07
19.10.2019 05:00 733,81 0,07
19.10.2019 04:00 733,81 0,07
19.10.2019 03:00 733,81 0,07
19.10.2019 02:00 733,81 0,07
19.10.2019 01:00 733,81 0,07
19.10.2019 00:00 733,81 0,07
18.10.2019 23:00 733,82 0,07
18.10.2019 22:00 733,82 0,07
18.10.2019 21:00 733,82 0,07
18.10.2019 20:00 733,82 0,07
18.10.2019 19:00 733,82 0,07
18.10.2019 18:00 733,82 0,07
18.10.2019 17:00 733,83 0,07
18.10.2019 16:00 733,83 0,07
18.10.2019 15:00 733,83 0,07
18.10.2019 14:00 733,83 0,07
18.10.2019 13:00 733,83 0,07
18.10.2019 12:00 733,83 0,07
18.10.2019 11:00 733,83 0,07
18.10.2019 10:00 733,83 0,07
18.10.2019 09:00 733,83 0,07
18.10.2019 08:00 733,83 0,07
18.10.2019 07:00 733,83 0,07
17.10.2019 07:00 733,86 0,07
16.10.2019 07:00 733,89 0,07
15.10.2019 07:00 733,91 0,07
14.10.2019 07:00 733,91 0,07
13.10.2019 07:00 733,93 0,07
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015