Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.05.2020 11:41
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.05.2020 11:49:14
VD Fláje
Tok: Flájský potok
Koruna hráze: 739,31 [m n.m.]
Kóta přelivu: 737,31 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 738,31 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 737,06 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 710,81 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
30.05.2020 11:00 736,40 0,07
30.05.2020 10:00 736,40 0,07
30.05.2020 09:00 736,40 0,07
30.05.2020 08:00 736,41 0,07
30.05.2020 07:00 736,41 0,07
30.05.2020 06:00 736,42 0,07
30.05.2020 05:00 736,41 0,07
30.05.2020 04:00 736,41 0,07
30.05.2020 03:00 736,41 0,07
30.05.2020 02:00 736,41 0,07
30.05.2020 01:00 736,41 0,07
30.05.2020 00:00 736,41 0,07
29.05.2020 23:00 736,41 0,07
29.05.2020 22:00 736,41 0,07
29.05.2020 21:00 736,41 0,07
29.05.2020 20:00 736,41 0,07
29.05.2020 19:00 736,42 0,07
29.05.2020 18:00 736,42 0,07
29.05.2020 17:00 736,43 0,07
29.05.2020 16:00 736,43 0,08
29.05.2020 15:00 736,43 0,07
29.05.2020 14:00 736,43 0,07
29.05.2020 13:00 736,43 0,07
29.05.2020 12:00 736,42 0,07
29.05.2020 07:00 736,43 0,07
28.05.2020 07:00 736,44 0,07
27.05.2020 07:00 736,45 0,07
26.05.2020 07:00 736,47 0,08
25.05.2020 07:00 736,46 0,07
24.05.2020 07:00 736,48 0,07
  Povodí Ohře, státní podnik © 2020 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2020 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015