Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.10.2019 06:50
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.10.2019 06:59:42
VD Chřibská
Tok: Chřibská Kamenice
Koruna hráze: 440,59 [m n.m.]
Kóta přelivu: 438,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 439,10 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 436,85 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 426,06 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
19.10.2019 06:00 435,01 0,02
19.10.2019 05:00 435,01 0,02
19.10.2019 04:00 435,02 0,02
19.10.2019 03:00 435,02 0,02
19.10.2019 02:00 435,01 0,02
19.10.2019 01:00 435,02 0,02
19.10.2019 00:00 435,02 0,02
18.10.2019 23:00 435,02 0,02
18.10.2019 22:00 435,02 0,02
18.10.2019 21:00 435,02 0,02
18.10.2019 20:00 435,02 0,02
18.10.2019 19:00 435,02 0,02
18.10.2019 18:00 435,02 0,02
18.10.2019 17:00 435,02 0,02
18.10.2019 16:00 435,02 0,02
18.10.2019 15:00 435,02 0,02
18.10.2019 14:00 435,02 0,02
18.10.2019 13:00 435,02 0,02
18.10.2019 12:00 435,02 0,02
18.10.2019 11:00 435,02 0,02
18.10.2019 10:00 435,02 0,02
18.10.2019 09:00 435,02 0,02
18.10.2019 08:00 435,02 0,02
18.10.2019 07:00 435,02 0,01
17.10.2019 07:00 435,03 0,01
16.10.2019 07:00 435,04 0,01
15.10.2019 07:00 435,05 0,01
14.10.2019 07:00 435,06 0,01
13.10.2019 07:00 435,08 0,01
  Povodí Ohře, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015