Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.10.2021 05:44
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.10.2021 05:46:36
VD Skalka
Tok: Ohře
Koruna hráze: 444,60 [m n.m.]
Kóta přelivu: 442,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 443,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 439,70 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 435,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.10.2021 05:00 439,66 4,75
24.10.2021 04:00 439,66 4,75
24.10.2021 03:00 439,67 4,75
24.10.2021 02:00 439,67 4,75
24.10.2021 01:00 439,67 4,75
24.10.2021 00:00 439,68 4,75
23.10.2021 23:00 439,68 4,75
23.10.2021 22:00 439,68 4,75
23.10.2021 21:00 439,68 4,75
23.10.2021 20:00 439,69 4,75
23.10.2021 19:00 439,69 4,75
23.10.2021 18:00 439,69 4,75
23.10.2021 17:00 439,69 4,75
23.10.2021 16:00 439,70 4,75
23.10.2021 15:00 439,70 4,63
23.10.2021 14:00 439,70 4,75
23.10.2021 13:00 439,71 4,75
23.10.2021 12:00 439,71 4,75
23.10.2021 11:00 439,71 4,63
23.10.2021 10:00 439,71 4,88
23.10.2021 09:00 439,72 5,91
23.10.2021 08:00 439,72 5,91
23.10.2021 07:00 439,73 5,91
23.10.2021 06:00 439,73 5,78
22.10.2021 07:00 439,81 6,06
21.10.2021 07:00 439,89 6,06
20.10.2021 07:00 440,01 4,27
19.10.2021 07:00 440,07 4,27
18.10.2021 07:00 440,14 3,91
  Povodí Ohře, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015