Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.10.2022 12:06
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.10.2022 12:12:14
VD Skalka
Tok: Ohře
Koruna hráze: 444,60 [m n.m.]
Kóta přelivu: 442,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 443,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 440,78 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 435,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.10.2022 12:00 440,87 5,16
07.10.2022 11:00 440,87 5,16
07.10.2022 10:00 440,88 5,16
07.10.2022 09:00 440,88 5,03
07.10.2022 08:00 440,88 5,16
07.10.2022 07:00 440,89 5,28
07.10.2022 06:00 440,89 5,28
07.10.2022 05:00 440,90 5,28
07.10.2022 04:00 440,90 5,28
07.10.2022 03:00 440,90 5,28
07.10.2022 02:00 440,91 5,28
07.10.2022 01:00 440,91 5,28
07.10.2022 00:00 440,92 5,28
06.10.2022 23:00 440,92 5,28
06.10.2022 22:00 440,92 5,28
06.10.2022 21:00 440,93 5,28
06.10.2022 20:00 440,93 5,28
06.10.2022 19:00 440,93 5,41
06.10.2022 18:00 440,94 5,28
06.10.2022 17:00 440,94 5,28
06.10.2022 16:00 440,95 5,28
06.10.2022 15:00 440,95 5,28
06.10.2022 14:00 440,95 5,28
06.10.2022 13:00 440,95 5,28
06.10.2022 07:00 440,98 5,16
05.10.2022 07:00 441,06 5,16
04.10.2022 07:00 441,12 5,03
03.10.2022 07:00 441,16 4,92
02.10.2022 07:00 441,18 4,92
01.10.2022 07:00 441,24 5,03
  Povodí Ohře, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015