Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.10.2022 11:00
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.10.2022 11:04:35
VD Jesenice
Tok: Odrava
Koruna hráze: 443,07 [m n.m.]
Kóta přelivu: 439,70 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 440,70 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 437,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 427,30 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Od června 2022 do března 2024 je pro VD Jesenice schválena mimořádná manipulace z důvodu probíhajících oprav na vodním díle. V rámci mimořádné manipulace je snížen zásobní prostor nádrže pro letní a podzimní měsíce.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.10.2022 10:00 437,61 1,85
07.10.2022 09:00 437,61 1,87
07.10.2022 08:00 437,61 1,86
07.10.2022 07:00 437,61 1,86
07.10.2022 06:00 437,61 1,84
07.10.2022 05:00 437,61 1,87
07.10.2022 04:00 437,61 1,87
07.10.2022 03:00 437,61 1,87
07.10.2022 02:00 437,61 1,87
07.10.2022 01:00 437,62 1,86
07.10.2022 00:00 437,61 1,85
06.10.2022 23:00 437,61 1,87
06.10.2022 22:00 437,61 1,85
06.10.2022 21:00 437,62 1,87
06.10.2022 20:00 437,62 1,88
06.10.2022 19:00 437,61 1,88
06.10.2022 18:00 437,62 1,87
06.10.2022 17:00 437,62 1,86
06.10.2022 16:00 437,62 1,87
06.10.2022 15:00 437,62 1,87
06.10.2022 14:00 437,62 1,87
06.10.2022 13:00 437,62 1,87
06.10.2022 12:00 437,62 1,87
06.10.2022 07:00 437,62 1,87
05.10.2022 07:00 437,63 1,87
04.10.2022 07:00 437,63 1,86
03.10.2022 07:00 437,64 1,85
02.10.2022 07:00 437,64 1,86
01.10.2022 07:00 437,64 1,86
  Povodí Ohře, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015