Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.10.2021 04:39
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.10.2021 04:47:17
VD Jesenice
Tok: Odrava
Koruna hráze: 443,07 [m n.m.]
Kóta přelivu: 439,70 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 440,70 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 439,20 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 427,30 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.10.2021 04:00 438,55 1,37
24.10.2021 03:00 438,55 1,37
24.10.2021 02:00 438,55 1,37
24.10.2021 01:00 438,55 1,38
24.10.2021 00:00 438,54 1,37
23.10.2021 23:00 438,55 1,37
23.10.2021 22:00 438,55 1,38
23.10.2021 21:00 438,55 1,37
23.10.2021 20:00 438,55 1,38
23.10.2021 19:00 438,55 1,37
23.10.2021 18:00 438,55 1,37
23.10.2021 17:00 438,55 1,38
23.10.2021 16:00 438,55 1,36
23.10.2021 15:00 438,55 1,38
23.10.2021 14:00 438,55 1,38
23.10.2021 13:00 438,55 1,37
23.10.2021 12:00 438,55 1,37
23.10.2021 11:00 438,55 1,37
23.10.2021 10:00 438,55 1,37
23.10.2021 09:00 438,55 1,37
23.10.2021 08:00 438,55 1,38
23.10.2021 07:00 438,55 1,37
23.10.2021 06:00 438,55 1,36
23.10.2021 05:00 438,55 1,37
22.10.2021 07:00 438,54 1,37
21.10.2021 07:00 438,53 1,37
20.10.2021 07:00 438,53 1,38
19.10.2021 07:00 438,53 1,39
18.10.2021 07:00 438,52 1,39
  Povodí Ohře, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015