Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.10.2022 12:28
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.10.2022 12:31:00
VD Březová
Tok: Teplá
Koruna hráze: 433,95 [m n.m.]
Kóta přelivu: 430,15 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 431,40 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 424,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 422,70 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.10.2022 12:00 424,42 0,75
07.10.2022 11:00 424,41 0,73
07.10.2022 10:00 424,41 0,74
07.10.2022 09:00 424,41 0,72
07.10.2022 08:00 424,41 0,74
07.10.2022 07:00 424,41 0,71
07.10.2022 06:00 424,42 0,73
07.10.2022 05:00 424,41 0,73
07.10.2022 04:00 424,42 0,74
07.10.2022 03:00 424,41 0,76
07.10.2022 02:00 424,41 0,75
07.10.2022 01:00 424,41 0,68
07.10.2022 00:00 424,41 0,78
06.10.2022 23:00 424,41 0,68
06.10.2022 22:00 424,41 0,77
06.10.2022 21:00 424,40 1,41
06.10.2022 20:00 424,42 1,42
06.10.2022 19:00 424,42 1,36
06.10.2022 18:00 424,43 1,27
06.10.2022 17:00 424,43 0,67
06.10.2022 16:00 424,43 0,72
06.10.2022 15:00 424,43 0,74
06.10.2022 14:00 424,43 0,77
06.10.2022 13:00 424,42 0,71
06.10.2022 07:00 424,41 0,68
05.10.2022 07:00 424,41 1,02
04.10.2022 07:00 424,42 0,64
03.10.2022 07:00 424,41 1,11
02.10.2022 07:00 424,42 0,67
01.10.2022 07:00 424,40 0,65
  Povodí Ohře, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015