Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.10.2021 06:05
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.10.2021 06:07:02
VD Březová
Tok: Teplá
Koruna hráze: 433,95 [m n.m.]
Kóta přelivu: 430,15 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 431,40 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 424,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 422,70 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.10.2021 05:00 424,39 1,06
24.10.2021 04:00 424,39 1,06
24.10.2021 03:00 424,39 1,09
24.10.2021 02:00 424,40 1,07
24.10.2021 01:00 424,40 1,09
24.10.2021 00:00 424,40 1,08
23.10.2021 23:00 424,40 1,09
23.10.2021 22:00 424,41 1,09
23.10.2021 21:00 424,41 1,07
23.10.2021 20:00 424,40 1,07
23.10.2021 19:00 424,41 1,08
23.10.2021 18:00 424,41 1,08
23.10.2021 17:00 424,42 1,09
23.10.2021 16:00 424,42 1,06
23.10.2021 15:00 424,43 1,09
23.10.2021 14:00 424,43 1,07
23.10.2021 13:00 424,42 1,08
23.10.2021 12:00 424,43 1,07
23.10.2021 11:00 424,43 1,07
23.10.2021 10:00 424,43 1,09
23.10.2021 09:00 424,43 1,09
23.10.2021 08:00 424,43 1,19
23.10.2021 07:00 424,45 1,17
22.10.2021 07:00 424,48 0,90
21.10.2021 07:00 424,42 0,63
20.10.2021 07:00 424,40 0,63
19.10.2021 07:00 424,38 0,76
18.10.2021 07:00 424,41 0,72
  Povodí Ohře, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015