Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.10.2022 11:22
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.10.2022 11:29:11
VD Stanovice
Tok: Lomnický potok
Koruna hráze: 519,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 515,30 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 518,00 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 513,25 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 483,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.10.2022 11:00 510,66 0,09
07.10.2022 10:00 510,66 0,09
07.10.2022 09:00 510,66 0,09
07.10.2022 08:00 510,66 0,09
07.10.2022 07:00 510,67 0,09
07.10.2022 06:00 510,66 0,09
07.10.2022 05:00 510,66 0,09
07.10.2022 04:00 510,66 0,09
07.10.2022 03:00 510,66 0,09
07.10.2022 02:00 510,66 0,09
07.10.2022 01:00 510,67 0,09
07.10.2022 00:00 510,66 0,09
06.10.2022 23:00 510,66 0,09
06.10.2022 22:00 510,67 0,09
06.10.2022 21:00 510,66 0,09
06.10.2022 20:00 510,67 0,09
06.10.2022 19:00 510,67 0,09
06.10.2022 18:00 510,67 0,09
06.10.2022 17:00 510,67 0,09
06.10.2022 16:00 510,67 0,09
06.10.2022 15:00 510,67 0,09
06.10.2022 14:00 510,67 0,09
06.10.2022 13:00 510,66 0,09
06.10.2022 12:00 510,67 0,09
06.10.2022 07:00 510,67 0,09
05.10.2022 07:00 510,68 0,09
04.10.2022 07:00 510,69 0,09
03.10.2022 07:00 510,68 0,09
02.10.2022 07:00 510,68 0,09
01.10.2022 07:00 510,69 0,09
  Povodí Ohře, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015