Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.10.2022 10:18
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.10.2022 10:19:03
VD Podhora
Tok: Teplá
Koruna hráze: 693,49 [m n.m.]
Kóta přelivu: 691,18 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 692,17 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 691,18 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 686,70 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.10.2022 10:00 691,16 0,03
07.10.2022 09:00 691,16 0,03
07.10.2022 08:00 691,16 0,03
07.10.2022 07:00 691,16 0,03
07.10.2022 06:00 691,16 0,03
07.10.2022 05:00 691,16 0,03
07.10.2022 04:00 691,16 0,03
07.10.2022 03:00 691,16 0,03
07.10.2022 02:00 691,16 0,03
07.10.2022 01:00 691,16 0,03
07.10.2022 00:00 691,16 0,03
06.10.2022 23:00 691,16 0,03
06.10.2022 22:00 691,16 0,03
06.10.2022 21:00 691,16 0,03
06.10.2022 20:00 691,16 0,03
06.10.2022 19:00 691,16 0,03
06.10.2022 18:00 691,16 0,03
06.10.2022 17:00 691,16 0,03
06.10.2022 16:00 691,16 0,03
06.10.2022 15:00 691,16 0,04
06.10.2022 14:00 691,16 0,03
06.10.2022 13:00 691,16 0,03
06.10.2022 12:00 691,16 0,04
06.10.2022 11:00 691,16 0,04
06.10.2022 07:00 691,15 0,03
05.10.2022 07:00 691,15 0,03
04.10.2022 07:00 691,15 0,03
03.10.2022 07:00 691,14 0,03
02.10.2022 07:00 691,13 0,03
01.10.2022 07:00 691,12 0,03
  Povodí Ohře, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015