Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.10.2021 04:05
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.10.2021 04:06:21
VD Podhora
Tok: Teplá
Koruna hráze: 693,49 [m n.m.]
Kóta přelivu: 691,18 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 692,17 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 691,18 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 686,70 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.10.2021 03:00 691,18 0,04
24.10.2021 02:00 691,18 0,04
24.10.2021 01:00 691,17 0,04
24.10.2021 00:00 691,17 0,04
23.10.2021 23:00 691,17 0,04
23.10.2021 22:00 691,18 0,04
23.10.2021 21:00 691,18 0,04
23.10.2021 20:00 691,18 0,04
23.10.2021 19:00 691,17 0,04
23.10.2021 18:00 691,18 0,04
23.10.2021 17:00 691,18 0,04
23.10.2021 16:00 691,18 0,04
23.10.2021 15:00 691,17 0,05
23.10.2021 14:00 691,17 0,06
23.10.2021 13:00 691,18 0,08
23.10.2021 12:00 691,18 0,08
23.10.2021 11:00 691,18 0,06
23.10.2021 10:00 691,18 0,06
23.10.2021 09:00 691,18 0,05
23.10.2021 08:00 691,18 0,05
23.10.2021 07:00 691,18 0,06
23.10.2021 06:00 691,18 0,05
23.10.2021 05:00 691,18 0,06
22.10.2021 07:00 691,17 0,06
21.10.2021 07:00 691,18 0,04
20.10.2021 07:00 691,17 0,04
19.10.2021 07:00 691,17 0,04
18.10.2021 07:00 691,18 0,03
  Povodí Ohře, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015