Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.10.2022 11:44
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.10.2022 11:50:19
VD Mariánské Lázně
Tok: Úšovický potok
Koruna hráze: 732,53 [m n.m.]
Kóta přelivu: 731,72 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 732,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 731,72 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 725,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.10.2022 11:00 730,51
07.10.2022 10:00 730,51
07.10.2022 09:00 730,52
07.10.2022 08:00 730,52
07.10.2022 07:00 730,52 0,00
07.10.2022 06:00 730,52
07.10.2022 05:00 730,53
07.10.2022 04:00 730,53
07.10.2022 03:00 730,53
07.10.2022 02:00 730,53
07.10.2022 01:00 730,53
07.10.2022 00:00 730,53
06.10.2022 23:00 730,53
06.10.2022 22:00 730,54
06.10.2022 21:00 730,53
06.10.2022 20:00 730,54
06.10.2022 19:00 730,54
06.10.2022 18:00 730,54
06.10.2022 17:00 730,55
06.10.2022 16:00 730,55
06.10.2022 15:00 730,55
06.10.2022 14:00 730,55
06.10.2022 13:00 730,55
06.10.2022 12:00 730,55
06.10.2022 07:00 730,56 0,00
05.10.2022 07:00 730,60 0,00
04.10.2022 07:00 730,63 0,00
03.10.2022 07:00 730,65 0,00
02.10.2022 07:00 730,67 0,00
01.10.2022 07:00 730,67 0,00
  Povodí Ohře, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015