Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.10.2021 05:22
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.10.2021 05:24:44
VD Mariánské Lázně
Tok: Úšovický potok
Koruna hráze: 732,53 [m n.m.]
Kóta přelivu: 731,72 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 732,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 731,72 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 725,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.10.2021 05:00 730,15
24.10.2021 04:00 730,15
24.10.2021 03:00 730,16
24.10.2021 02:00 730,16
24.10.2021 01:00 730,16
24.10.2021 00:00 730,16
23.10.2021 23:00 730,16
23.10.2021 22:00 730,16
23.10.2021 21:00 730,16
23.10.2021 20:00 730,16
23.10.2021 19:00 730,17
23.10.2021 18:00 730,17
23.10.2021 17:00 730,17
23.10.2021 16:00 730,17
23.10.2021 15:00 730,17
23.10.2021 14:00 730,17
23.10.2021 13:00 730,17
23.10.2021 12:00 730,18
23.10.2021 11:00 730,17
23.10.2021 10:00 730,18
23.10.2021 09:00 730,18
23.10.2021 08:00 730,18
23.10.2021 07:00 730,18 0,00
23.10.2021 06:00 730,19
22.10.2021 07:00 730,20 0,00
21.10.2021 07:00 730,20 0,00
20.10.2021 07:00 730,22 0,00
19.10.2021 07:00 730,25 0,00
18.10.2021 07:00 730,30 0,00
  Povodí Ohře, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015