Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.10.2021 04:05
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.10.2021 04:13:01
VD Horka
Tok: Libocký potok
Koruna hráze: 507,30 [m n.m.]
Kóta přelivu: 504,70 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 506,32 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 504,49 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 481,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.10.2021 03:00 501,27 0,31
24.10.2021 02:00 501,27 0,31
24.10.2021 01:00 501,27 0,31
24.10.2021 00:00 501,27 0,31
23.10.2021 23:00 501,27 0,31
23.10.2021 22:00 501,27 0,31
23.10.2021 21:00 501,27 0,31
23.10.2021 20:00 501,27 0,31
23.10.2021 19:00 501,27 0,30
23.10.2021 18:00 501,27 0,30
23.10.2021 17:00 501,27 0,30
23.10.2021 16:00 501,27 0,30
23.10.2021 15:00 501,27 0,31
23.10.2021 14:00 501,27 0,31
23.10.2021 13:00 501,27 0,30
23.10.2021 12:00 501,28 0,30
23.10.2021 11:00 501,28 0,30
23.10.2021 10:00 501,28 0,31
23.10.2021 09:00 501,28 0,31
23.10.2021 08:00 501,28 0,30
23.10.2021 07:00 501,28 0,31
23.10.2021 06:00 501,28 0,30
23.10.2021 05:00 501,28 0,31
22.10.2021 07:00 501,30 0,31
21.10.2021 07:00 501,30 0,31
20.10.2021 07:00 501,32 0,31
19.10.2021 07:00 501,34 0,31
18.10.2021 07:00 501,36 0,30
  Povodí Ohře, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015