Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.10.2022 10:18
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.10.2022 10:24:17
VD Horka
Tok: Libocký potok
Koruna hráze: 507,30 [m n.m.]
Kóta přelivu: 504,70 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 506,32 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 504,49 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 481,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.10.2022 10:00 501,70 0,11
07.10.2022 09:00 501,70 0,11
07.10.2022 08:00 501,70 0,11
07.10.2022 07:00 501,70 0,11
07.10.2022 06:00 501,70 0,11
07.10.2022 05:00 501,70 0,11
07.10.2022 04:00 501,71 0,11
07.10.2022 03:00 501,71 0,11
07.10.2022 02:00 501,71 0,11
07.10.2022 01:00 501,71 0,11
07.10.2022 00:00 501,71 0,11
06.10.2022 23:00 501,71 0,11
06.10.2022 22:00 501,71 0,11
06.10.2022 21:00 501,71 0,11
06.10.2022 20:00 501,71 0,12
06.10.2022 19:00 501,71 0,11
06.10.2022 18:00 501,71 0,11
06.10.2022 17:00 501,71 0,11
06.10.2022 16:00 501,71 0,11
06.10.2022 15:00 501,71 0,12
06.10.2022 14:00 501,71 0,11
06.10.2022 13:00 501,71 0,11
06.10.2022 12:00 501,71 0,11
06.10.2022 11:00 501,71 0,11
06.10.2022 07:00 501,71 0,11
05.10.2022 07:00 501,71 0,11
04.10.2022 07:00 501,71 0,10
03.10.2022 07:00 501,71 0,11
02.10.2022 07:00 501,68 0,11
01.10.2022 07:00 501,69 0,11
  Povodí Ohře, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015