Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.10.2022 11:44
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.10.2022 11:54:11
VD Myslivny F-M
Tok: Černá
Koruna hráze: 959,11 [m n.m.]
Kóta přelivu: 957,77 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 958,45 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 957,77 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 955,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.10.2022 11:00 957,90
07.10.2022 10:00 957,90
07.10.2022 09:00 957,90
07.10.2022 08:00 957,90
07.10.2022 07:00 957,90
07.10.2022 06:00 957,90
07.10.2022 05:00 957,90
07.10.2022 04:00 957,90
07.10.2022 03:00 957,90
07.10.2022 02:00 957,90
07.10.2022 01:00 957,90
07.10.2022 00:00 957,90
06.10.2022 23:00 957,90
06.10.2022 22:00 957,90
06.10.2022 21:00 957,90
06.10.2022 20:00 957,90
06.10.2022 19:00 957,90
06.10.2022 18:00 957,90
06.10.2022 17:00 957,90
06.10.2022 16:00 957,90
06.10.2022 15:00 957,90
06.10.2022 14:00 957,90
06.10.2022 13:00 957,90
06.10.2022 12:00 957,90
06.10.2022 07:00 957,90
05.10.2022 07:00 957,91
04.10.2022 07:00 957,92
03.10.2022 07:00 957,90
02.10.2022 07:00 957,91
01.10.2022 07:00 957,90
  Povodí Ohře, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015