Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.10.2022 11:22
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.10.2022 11:22:31
VD Kadaň
Tok: Ohře
Koruna hráze: 289,55 [m n.m.]
Kóta přelivu: 282,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 286,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 286,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 281,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.10.2022 11:00 285,90 16,48
07.10.2022 10:00 285,91 17,26
07.10.2022 09:00 285,92 17,94
07.10.2022 08:00 285,92 15,86
07.10.2022 07:00 285,92 13,57
07.10.2022 06:00 285,90 13,76
07.10.2022 05:00 285,88 13,46
07.10.2022 04:00 285,88 15,98
07.10.2022 03:00 285,88 16,02
07.10.2022 02:00 285,88 16,11
07.10.2022 01:00 285,89 16,18
07.10.2022 00:00 285,89 16,18
06.10.2022 23:00 285,89 16,25
06.10.2022 22:00 285,89 16,25
06.10.2022 21:00 285,89 16,25
06.10.2022 20:00 285,89 16,23
06.10.2022 19:00 285,89 16,27
06.10.2022 18:00 285,89 16,27
06.10.2022 17:00 285,89 16,30
06.10.2022 16:00 285,89 16,32
06.10.2022 15:00 285,89 17,56
06.10.2022 14:00 285,90 16,89
06.10.2022 13:00 285,90 16,89
06.10.2022 12:00 285,89 16,78
06.10.2022 07:00 285,89 16,37
05.10.2022 07:00 285,88 16,09
04.10.2022 07:00 285,90 19,48
03.10.2022 07:00 285,89 20,85
02.10.2022 07:00 285,89 17,67
01.10.2022 07:00 285,90 16,18
  Povodí Ohře, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015