Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.10.2021 04:49
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.10.2021 04:57:52
VD Kadaň
Tok: Ohře
Koruna hráze: 289,55 [m n.m.]
Kóta přelivu: 282,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 286,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 286,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 281,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.10.2021 04:00 285,90 18,56
24.10.2021 03:00 285,89 17,90
24.10.2021 02:00 285,89 18,15
24.10.2021 01:00 285,89 18,22
24.10.2021 00:00 285,89 18,20
23.10.2021 23:00 285,89 18,24
23.10.2021 22:00 285,89 18,24
23.10.2021 21:00 285,90 18,31
23.10.2021 20:00 285,89 18,20
23.10.2021 19:00 285,90 18,27
23.10.2021 18:00 285,89 18,15
23.10.2021 17:00 285,90 19,30
23.10.2021 16:00 285,90 19,62
23.10.2021 15:00 285,90 19,36
23.10.2021 14:00 285,90 18,31
23.10.2021 13:00 285,90 18,31
23.10.2021 12:00 285,90 18,20
23.10.2021 11:00 285,90 18,29
23.10.2021 10:00 285,90 18,29
23.10.2021 09:00 285,90 18,29
23.10.2021 08:00 285,90 18,33
23.10.2021 07:00 285,90 18,33
23.10.2021 06:00 285,90 18,31
23.10.2021 05:00 285,90 18,33
22.10.2021 07:00 285,90 19,02
21.10.2021 07:00 285,90 15,38
20.10.2021 07:00 285,90 13,07
19.10.2021 07:00 285,90 13,55
18.10.2021 07:00 285,90 13,69
  Povodí Ohře, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015