Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.09.2023 02:57
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.09.2023 03:03:54
VD Nechranice
Tok: Ohře
Koruna hráze: 274,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 271,90 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 273,05 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 269,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 235,40 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
25.09.2023 02:00 266,38 15,00
25.09.2023 01:00 266,38 15,10
25.09.2023 00:00 266,38 15,00
24.09.2023 23:00 266,38 14,75
24.09.2023 22:00 266,38 15,05
24.09.2023 21:00 266,39 15,13
24.09.2023 20:00 266,39 14,60
24.09.2023 19:00 266,39 15,05
24.09.2023 18:00 266,39 15,10
24.09.2023 17:00 266,39 14,53
24.09.2023 16:00 266,40 15,00
24.09.2023 15:00 266,40 15,03
24.09.2023 14:00 266,40 14,77
24.09.2023 13:00 266,40 14,80
24.09.2023 12:00 266,40 15,10
24.09.2023 11:00 266,40 15,02
24.09.2023 10:00 266,40 14,63
24.09.2023 09:00 266,40 14,92
24.09.2023 08:00 266,41 15,00
24.09.2023 07:00 266,41 14,50
24.09.2023 06:00 266,41 14,95
24.09.2023 05:00 266,41 14,95
24.09.2023 04:00 266,41 14,53
24.09.2023 03:00 266,42 14,92
23.09.2023 07:00 266,45 14,85
22.09.2023 07:00 266,48 14,75
21.09.2023 07:00 266,52 14,69
20.09.2023 07:00 266,56 14,70
19.09.2023 07:00 266,60 14,41
  Povodí Ohře, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015