Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.10.2021 06:05
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.10.2021 06:13:27
VD Nechranice
Tok: Ohře
Koruna hráze: 274,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 271,90 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 273,05 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 269,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 235,40 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.10.2021 05:00 267,46 17,16
24.10.2021 04:00 267,46 17,60
24.10.2021 03:00 267,46 17,12
24.10.2021 02:00 267,46 17,54
24.10.2021 01:00 267,47 17,24
24.10.2021 00:00 267,47 17,02
23.10.2021 23:00 267,47 17,46
23.10.2021 22:00 267,47 17,10
23.10.2021 21:00 267,47 17,36
23.10.2021 20:00 267,47 17,24
23.10.2021 19:00 267,47 17,42
23.10.2021 18:00 267,47 17,58
23.10.2021 17:00 267,47 16,93
23.10.2021 16:00 267,47 17,54
23.10.2021 15:00 267,47 17,27
23.10.2021 14:00 267,47 17,03
23.10.2021 13:00 267,47 17,50
23.10.2021 12:00 267,47 17,06
23.10.2021 11:00 267,47 17,12
23.10.2021 10:00 267,48 17,12
23.10.2021 09:00 267,48 17,17
23.10.2021 08:00 267,48 17,54
23.10.2021 07:00 267,48 17,12
22.10.2021 07:00 267,49 17,15
21.10.2021 07:00 267,51 16,62
20.10.2021 07:00 267,55 16,35
19.10.2021 07:00 267,59 16,25
18.10.2021 07:00 267,64 16,32
  Povodí Ohře, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015