Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 05.12.2022 16:48
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 05.12.2022 16:53:35
VD Nechranice
Tok: Ohře
Koruna hráze: 274,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 271,90 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 273,05 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 269,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 235,40 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
05.12.2022 16:00 261,81 13,35
05.12.2022 15:00 261,81 13,16
05.12.2022 14:00 261,81 13,20
05.12.2022 13:00 261,81 13,10
05.12.2022 12:00 261,81 13,05
05.12.2022 11:00 261,81 12,95
05.12.2022 10:00 261,81 12,93
05.12.2022 09:00 261,81 13,36
05.12.2022 08:00 261,81 13,16
05.12.2022 07:00 261,81 12,75
05.12.2022 06:00 261,82 12,73
05.12.2022 05:00 261,82 12,93
05.12.2022 04:00 261,82 13,25
05.12.2022 03:00 261,82 13,35
05.12.2022 02:00 261,82 13,43
05.12.2022 01:00 261,82 13,24
05.12.2022 00:00 261,82 12,80
04.12.2022 23:00 261,82 12,83
04.12.2022 22:00 261,82 12,80
04.12.2022 21:00 261,82 13,16
04.12.2022 20:00 261,82 13,34
04.12.2022 19:00 261,82 13,40
04.12.2022 18:00 261,82 13,23
04.12.2022 17:00 261,82 12,85
04.12.2022 07:00 261,83 13,16
03.12.2022 07:00 261,83 13,30
02.12.2022 07:00 261,83 13,00
01.12.2022 07:00 261,85 15,76
30.11.2022 07:00 261,88 14,95
29.11.2022 07:00 261,90 15,60
  Povodí Ohře, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015