Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 16.08.2022 19:09
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 16.08.2022 19:17:58
VD Nechranice
Tok: Ohře
Koruna hráze: 274,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 271,90 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 273,05 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 269,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 235,40 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
16.08.2022 18:00 263,66 9,04
16.08.2022 17:00 263,66 8,96
16.08.2022 16:00 263,66 8,64
16.08.2022 15:00 263,66 8,92
16.08.2022 14:00 263,67
16.08.2022 13:00 263,67 8,75
16.08.2022 12:00 263,67 8,68
16.08.2022 11:00 263,67 8,98
16.08.2022 10:00 263,67 8,99
16.08.2022 09:00 263,68 8,67
16.08.2022 08:00 263,68 8,93
16.08.2022 07:00 263,68 9,27
16.08.2022 06:00 263,68 9,14
16.08.2022 05:00 263,68 9,08
16.08.2022 04:00 263,68 9,36
16.08.2022 03:00 263,68 9,60
16.08.2022 02:00 263,69 8,97
16.08.2022 01:00 263,69 9,34
16.08.2022 00:00 263,69 9,50
15.08.2022 23:00 263,69 9,57
15.08.2022 22:00 263,69 8,99
15.08.2022 21:00 263,69 9,60
15.08.2022 20:00 263,69 9,63
15.08.2022 07:00 263,72 9,50
14.08.2022 07:00 263,76 9,11
13.08.2022 07:00 263,81 9,40
12.08.2022 07:00 263,85 9,33
11.08.2022 07:00 263,90 8,74
10.08.2022 07:00 263,94 8,93
  Povodí Ohře, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015