Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 16.05.2021 05:54
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 16.05.2021 06:01:07
VD Nechranice
Tok: Ohře
Koruna hráze: 274,50 [m n.m.]
Kóta přelivu: 271,90 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 273,05 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 269,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 235,40 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
16.05.2021 05:00 268,40 17,74
16.05.2021 04:00 268,39 17,74
16.05.2021 03:00 268,38 17,76
16.05.2021 02:00 268,37 17,74
16.05.2021 01:00 268,36 17,67
16.05.2021 00:00 268,35 17,74
15.05.2021 23:00 268,34 17,39
15.05.2021 22:00 268,34 17,86
15.05.2021 21:00 268,33 17,80
15.05.2021 20:00 268,31 17,92
15.05.2021 19:00 268,30 17,56
15.05.2021 18:00 268,29 17,86
15.05.2021 17:00 268,28 17,92
15.05.2021 16:00 268,28 17,92
15.05.2021 15:00 268,27 17,44
15.05.2021 14:00 268,26 17,86
15.05.2021 13:00 268,25 17,92
15.05.2021 12:00 268,24 17,98
15.05.2021 11:00 268,22 17,44
15.05.2021 10:00 268,22 18,04
15.05.2021 09:00 268,20 18,04
15.05.2021 08:00 268,19 17,92
15.05.2021 07:00 268,18 17,92
15.05.2021 06:00 268,17 17,83
14.05.2021 07:00 267,90 17,80
13.05.2021 07:00 267,69 17,80
12.05.2021 07:00 267,61 17,80
11.05.2021 07:00 267,57 17,80
10.05.2021 07:00 267,54 32,73
  Povodí Ohře, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015