Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.10.2021 05:54
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.10.2021 06:00:39
VD Přísečnice
Tok: Přísečnice
Koruna hráze: 735,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 733,07 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 734,28 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 732,80 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 705,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.10.2021 05:00 731,20 0,10
24.10.2021 04:00 731,20 0,11
24.10.2021 03:00 731,20 0,10
24.10.2021 02:00 731,20 0,10
24.10.2021 01:00 731,20 0,10
24.10.2021 00:00 731,20 0,10
23.10.2021 23:00 731,21 0,11
23.10.2021 22:00 731,21 0,10
23.10.2021 21:00 731,21 0,10
23.10.2021 20:00 731,21 0,10
23.10.2021 19:00 731,21 0,11
23.10.2021 18:00 731,21 0,11
23.10.2021 17:00 731,21 0,10
23.10.2021 16:00 731,21 0,10
23.10.2021 15:00 731,21 0,10
23.10.2021 14:00 731,21 0,11
23.10.2021 13:00 731,21 0,11
23.10.2021 12:00 731,22 0,11
23.10.2021 11:00 731,22 0,10
23.10.2021 10:00 731,22 0,10
23.10.2021 09:00 731,22 0,10
23.10.2021 08:00 731,22 0,10
23.10.2021 07:00 731,22 0,10
23.10.2021 06:00 731,22 0,10
22.10.2021 07:00 731,25 0,10
21.10.2021 07:00 731,26 0,10
20.10.2021 07:00 731,28 0,10
19.10.2021 07:00 731,30 0,10
18.10.2021 07:00 731,32 0,11
  Povodí Ohře, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015