Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.10.2022 12:18
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.10.2022 12:24:29
VD Přísečnice
Tok: Přísečnice
Koruna hráze: 735,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 733,07 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 734,28 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 732,80 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 705,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.10.2022 12:00 730,38 0,10
07.10.2022 11:00 730,38 0,10
07.10.2022 10:00 730,38 0,10
07.10.2022 09:00 730,38 0,10
07.10.2022 08:00 730,38 0,10
07.10.2022 07:00 730,38 0,10
07.10.2022 06:00 730,38 0,10
07.10.2022 05:00 730,38 0,10
07.10.2022 04:00 730,38 0,10
07.10.2022 03:00 730,38 0,10
07.10.2022 02:00 730,38 0,10
07.10.2022 01:00 730,38 0,10
07.10.2022 00:00 730,38 0,10
06.10.2022 23:00 730,38 0,10
06.10.2022 22:00 730,38 0,10
06.10.2022 21:00 730,38 0,10
06.10.2022 20:00 730,38 0,10
06.10.2022 19:00 730,38 0,10
06.10.2022 18:00 730,38 0,10
06.10.2022 17:00 730,38 0,10
06.10.2022 16:00 730,38 0,10
06.10.2022 15:00 730,39 0,10
06.10.2022 14:00 730,39 0,11
06.10.2022 13:00 730,39 0,10
06.10.2022 07:00 730,40 0,10
05.10.2022 07:00 730,41 0,10
04.10.2022 07:00 730,42 0,10
03.10.2022 07:00 730,42 0,10
02.10.2022 07:00 730,42 0,10
01.10.2022 07:00 730,42 0,10
  Povodí Ohře, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015