Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.10.2022 12:28
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.10.2022 12:38:05
VD Kamenička
Tok: Kamenička
Koruna hráze: 597,05 [m n.m.]
Kóta přelivu: 595,20 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 596,30 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 595,20 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 577,45 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.10.2022 12:00 593,19
07.10.2022 11:00 593,19
07.10.2022 10:00 593,19
07.10.2022 09:00 593,19
07.10.2022 08:00 593,19
07.10.2022 07:00 593,19
07.10.2022 06:00 593,19
07.10.2022 05:00 593,19
07.10.2022 04:00 593,19
07.10.2022 03:00 593,20
07.10.2022 02:00 593,20
07.10.2022 01:00 593,20
07.10.2022 00:00 593,20
06.10.2022 23:00 593,21
06.10.2022 22:00 593,21
06.10.2022 21:00 593,21
06.10.2022 20:00 593,21
06.10.2022 19:00 593,22
06.10.2022 18:00 593,22
06.10.2022 17:00 593,22
06.10.2022 16:00 593,22
06.10.2022 15:00 593,22
06.10.2022 14:00 593,22
06.10.2022 13:00 593,22
06.10.2022 07:00 593,23
05.10.2022 07:00 593,26
04.10.2022 07:00 593,28
03.10.2022 07:00 593,32
02.10.2022 07:00 593,34
01.10.2022 07:00 593,36
  Povodí Ohře, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015