Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.10.2021 06:05
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.10.2021 06:13:03
VD Kamenička
Tok: Kamenička
Koruna hráze: 597,05 [m n.m.]
Kóta přelivu: 595,20 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 596,30 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 595,20 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 577,45 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.10.2021 05:00 595,00
24.10.2021 04:00 595,00
24.10.2021 03:00 595,00
24.10.2021 02:00 595,00
24.10.2021 01:00 595,00
24.10.2021 00:00 595,00
23.10.2021 23:00 595,00
23.10.2021 22:00 595,00
23.10.2021 21:00 595,00
23.10.2021 20:00 595,00
23.10.2021 19:00 595,00
23.10.2021 18:00 595,00
23.10.2021 17:00 595,00
23.10.2021 16:00 595,00
23.10.2021 15:00 595,00
23.10.2021 14:00 595,00
23.10.2021 13:00 595,01
23.10.2021 12:00 595,00
23.10.2021 11:00 595,00
23.10.2021 10:00 595,00
23.10.2021 09:00 595,00
23.10.2021 08:00 595,00
23.10.2021 07:00 595,04
22.10.2021 07:00 595,04
21.10.2021 07:00 595,02
20.10.2021 07:00 595,02
19.10.2021 07:00 595,04
18.10.2021 07:00 595,04
  Povodí Ohře, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015