Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.10.2021 05:10
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.10.2021 05:10:52
VD Jirkov
Tok: Bílina
Koruna hráze: 454,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 451,18 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 452,90 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 447,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 420,50 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.10.2021 05:00 444,48 0,12
24.10.2021 04:00 444,48 0,12
24.10.2021 03:00 444,48 0,12
24.10.2021 02:00 444,48 0,13
24.10.2021 01:00 444,48 0,12
24.10.2021 00:00 444,48 0,12
23.10.2021 23:00 444,49 0,12
23.10.2021 22:00 444,49 0,12
23.10.2021 21:00 444,49 0,12
23.10.2021 20:00 444,49 0,12
23.10.2021 19:00 444,49 0,12
23.10.2021 18:00 444,49 0,13
23.10.2021 17:00 444,49 0,12
23.10.2021 16:00 444,49 0,12
23.10.2021 15:00 444,49 0,12
23.10.2021 14:00 444,49 0,12
23.10.2021 13:00 444,49 0,12
23.10.2021 12:00 444,50 0,13
23.10.2021 11:00 444,50 0,12
23.10.2021 10:00 444,50 0,12
23.10.2021 09:00 444,50 0,12
23.10.2021 08:00 444,50 0,12
23.10.2021 07:00 444,50 0,13
23.10.2021 06:00 444,51 0,12
22.10.2021 07:00 445,54 0,12
21.10.2021 07:00 444,57 0,13
20.10.2021 07:00 444,58 0,13
19.10.2021 07:00 444,61 0,12
18.10.2021 07:00 444,65 0,13
  Povodí Ohře, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015