Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.10.2022 11:33
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.10.2022 11:36:31
VD Jirkov
Tok: Bílina
Koruna hráze: 454,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 451,18 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 452,90 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 447,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 420,50 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.10.2022 11:00 447,09 0,14
07.10.2022 10:00 447,09 0,14
07.10.2022 09:00 447,09 0,14
07.10.2022 08:00 447,10 0,14
07.10.2022 07:00 447,10 0,14
07.10.2022 06:00 447,10 0,14
07.10.2022 05:00 447,10 0,14
07.10.2022 04:00 447,11 0,14
07.10.2022 03:00 447,11 0,14
07.10.2022 02:00 447,11 0,14
07.10.2022 01:00 447,11 0,14
07.10.2022 00:00 447,12 0,14
06.10.2022 23:00 447,12 0,14
06.10.2022 22:00 447,12 0,14
06.10.2022 21:00 447,12 0,14
06.10.2022 20:00 447,12 0,14
06.10.2022 19:00 447,13 0,14
06.10.2022 18:00 447,13 0,14
06.10.2022 17:00 447,13 0,14
06.10.2022 16:00 447,14 0,14
06.10.2022 15:00 447,14 0,14
06.10.2022 14:00 447,14 0,14
06.10.2022 13:00 447,14 0,14
06.10.2022 12:00 447,15 0,14
06.10.2022 07:00 447,16 0,12
05.10.2022 07:00 447,22 0,10
04.10.2022 07:00 447,23 0,08
03.10.2022 07:00 447,23 0,08
02.10.2022 07:00 447,25 0,08
01.10.2022 07:00 447,26 0,08
  Povodí Ohře, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015