Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.10.2021 05:22
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.10.2021 05:26:14
VD Janov
Tok: Loupnice
Koruna hráze: 493,52 [m n.m.]
Kóta přelivu: 492,92 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 493,72 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 491,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 459,57 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: S ohledem na stav zásoby vody ve sněhu, kdy v povodí již není souvislá sněhová pokrývka, přistupujeme k postupnému plnění nádrže na letní zásobní hladinu v souladu s pravidly manipulačního řádu vodního díla.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.10.2021 05:00 490,08 0,08
24.10.2021 04:00 490,08 0,08
24.10.2021 03:00 490,08 0,08
24.10.2021 02:00 490,09 0,08
24.10.2021 01:00 490,09 0,08
24.10.2021 00:00 490,09 0,08
23.10.2021 23:00 490,09 0,08
23.10.2021 22:00 490,09 0,08
23.10.2021 21:00 490,09 0,08
23.10.2021 20:00 490,10 0,08
23.10.2021 19:00 490,10 0,08
23.10.2021 18:00 490,10 0,08
23.10.2021 17:00 490,10 0,08
23.10.2021 16:00 490,10 0,08
23.10.2021 15:00 490,10 0,08
23.10.2021 14:00 490,11 0,08
23.10.2021 13:00 490,11 0,08
23.10.2021 12:00 490,11 0,08
23.10.2021 11:00 490,11 0,08
23.10.2021 10:00 490,12 0,08
23.10.2021 09:00 490,12 0,08
23.10.2021 08:00 490,12 0,08
23.10.2021 07:00 490,12 0,08
23.10.2021 06:00 490,12 0,08
22.10.2021 07:00 490,16 0,08
21.10.2021 07:00 490,21 0,08
20.10.2021 07:00 490,25 0,07
19.10.2021 07:00 490,28 0,06
18.10.2021 07:00 490,32 0,06
  Povodí Ohře, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015