Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.10.2022 10:29
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.10.2022 10:39:16
VD Fláje
Tok: Flájský potok
Koruna hráze: 739,31 [m n.m.]
Kóta přelivu: 737,31 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 738,31 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 735,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 710,81 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Od 1.11.2021 do 31.10.2026 je pro VD Fláje schválená mimořádná manipulace spočívající v organizačním přerozdělení zásobního a retenčního prostoru. Nový zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m3 na 17,5 mil. m3.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.10.2022 10:00 733,33 0,08
07.10.2022 09:00 733,33 0,08
07.10.2022 08:00 733,33 0,08
07.10.2022 07:00 733,34 0,08
07.10.2022 06:00 733,34 0,08
07.10.2022 05:00 733,34 0,08
07.10.2022 04:00 733,34 0,08
07.10.2022 03:00 733,34 0,08
07.10.2022 02:00 733,34 0,08
07.10.2022 01:00 733,34 0,08
07.10.2022 00:00 733,34 0,08
06.10.2022 23:00 733,34 0,08
06.10.2022 22:00 733,34 0,08
06.10.2022 21:00 733,34 0,08
06.10.2022 20:00 733,34 0,08
06.10.2022 19:00 733,34 0,08
06.10.2022 18:00 733,35 0,08
06.10.2022 17:00 733,37 0,08
06.10.2022 16:00 733,37 0,08
06.10.2022 15:00 733,36 0,08
06.10.2022 14:00 733,36 0,08
06.10.2022 13:00 733,35 0,08
06.10.2022 12:00 733,35 0,08
06.10.2022 11:00 733,35 0,08
06.10.2022 07:00 733,35 0,08
05.10.2022 07:00 733,36 0,08
04.10.2022 07:00 733,37 0,08
03.10.2022 07:00 733,35 0,08
02.10.2022 07:00 733,35 0,08
01.10.2022 07:00 733,36 0,08
  Povodí Ohře, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015