Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.10.2021 04:17
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.10.2021 04:19:35
VD Újezd
Tok: Bílina
Koruna hráze: 285,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 284,72 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 285,90 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 283,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 275,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Z důvodu absence zásoby vody ve sněhu v povodí přistupujeme k postupnému plnění nádrže na letní zásobní hladinu v souladu s pravidly manipulačního řádu vodního díla.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.10.2021 04:00 279,82 0,47
24.10.2021 03:00 279,82 0,47
24.10.2021 02:00 279,82 0,47
24.10.2021 01:00 279,82 0,47
24.10.2021 00:00 279,82 0,47
23.10.2021 23:00 279,83 0,47
23.10.2021 22:00 279,82 0,47
23.10.2021 21:00 279,82 0,46
23.10.2021 20:00 279,83 0,46
23.10.2021 19:00 279,83 0,46
23.10.2021 18:00 279,83 0,46
23.10.2021 17:00 279,83 0,46
23.10.2021 16:00 279,83 0,46
23.10.2021 15:00 279,83 0,46
23.10.2021 14:00 279,83 0,45
23.10.2021 13:00 279,83 0,46
23.10.2021 12:00 279,83 0,46
23.10.2021 11:00 279,84 0,46
23.10.2021 10:00 279,84 0,47
23.10.2021 09:00 279,84 0,47
23.10.2021 08:00 279,84 0,47
23.10.2021 07:00 279,79 0,41
23.10.2021 06:00 279,84 0,37
23.10.2021 05:00 279,84 0,37
22.10.2021 07:00 279,80 0,38
21.10.2021 07:00 279,81 0,39
20.10.2021 07:00 279,82 0,60
19.10.2021 07:00 279,85 0,60
18.10.2021 07:00 279,92 0,61
  Povodí Ohře, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015