Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.10.2022 10:29
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.10.2022 10:29:17
VD Újezd
Tok: Bílina
Koruna hráze: 285,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 284,72 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 285,90 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 283,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 275,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.10.2022 10:00 279,69 0,90
07.10.2022 09:00 279,69 1,03
07.10.2022 08:00 279,69 1,03
07.10.2022 07:00 279,69 1,03
07.10.2022 06:00 279,70 1,03
07.10.2022 05:00 279,70 1,04
07.10.2022 04:00 279,71 1,04
07.10.2022 03:00 279,71 1,04
07.10.2022 02:00 279,72 1,04
07.10.2022 01:00 279,72 1,04
07.10.2022 00:00 279,72 1,04
06.10.2022 23:00 279,73 1,04
06.10.2022 22:00 279,73 1,04
06.10.2022 21:00 279,73 1,04
06.10.2022 20:00 279,73 1,05
06.10.2022 19:00 279,74 1,05
06.10.2022 18:00 279,74 1,06
06.10.2022 17:00 279,74 1,06
06.10.2022 16:00 279,74 1,06
06.10.2022 15:00 279,74 1,06
06.10.2022 14:00 279,75 1,06
06.10.2022 13:00 279,75 1,06
06.10.2022 12:00 279,75 1,06
06.10.2022 11:00 279,76 1,07
06.10.2022 07:00 279,77 0,69
05.10.2022 07:00 279,79 0,62
04.10.2022 07:00 279,80 0,38
03.10.2022 07:00 279,81 0,35
02.10.2022 07:00 279,80 0,34
01.10.2022 07:00 279,80 0,33
  Povodí Ohře, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015