Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.10.2021 05:33
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.10.2021 05:43:08
VD Všechlapy
Tok: Bouřlivec
Koruna hráze: 215,52 [m n.m.]
Kóta přelivu: 213,24 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 214,57 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 211,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 208,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.10.2021 05:00 211,51 0,21
24.10.2021 04:00 211,51 0,21
24.10.2021 03:00 211,51 0,21
24.10.2021 02:00 211,52 0,21
24.10.2021 01:00 211,52 0,20
24.10.2021 00:00 211,52 0,20
23.10.2021 23:00 211,52 0,20
23.10.2021 22:00 211,52 0,20
23.10.2021 21:00 211,52 0,20
23.10.2021 20:00 211,51 0,20
23.10.2021 19:00 211,51 0,21
23.10.2021 18:00 211,51 0,20
23.10.2021 17:00 211,52 0,20
23.10.2021 16:00 211,52 0,20
23.10.2021 15:00 211,52 0,20
23.10.2021 14:00 211,52 0,20
23.10.2021 13:00 211,51 0,20
23.10.2021 12:00 211,52 0,20
23.10.2021 11:00 211,51 0,20
23.10.2021 10:00 211,51 0,20
23.10.2021 09:00 211,50 0,20
23.10.2021 08:00 211,50 0,20
23.10.2021 07:00 211,50 0,20
23.10.2021 06:00 211,50 0,20
22.10.2021 07:00 211,49 0,12
21.10.2021 07:00 211,54 0,12
20.10.2021 07:00 211,63 0,42
19.10.2021 07:00 211,70 0,12
18.10.2021 07:00 211,64 0,12
  Povodí Ohře, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015