Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.10.2022 12:06
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.10.2022 12:09:18
VD Všechlapy
Tok: Bouřlivec
Koruna hráze: 215,52 [m n.m.]
Kóta přelivu: 213,24 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 214,57 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 211,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 208,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.10.2022 11:00 211,24 0,01
07.10.2022 10:00 211,25 0,01
07.10.2022 09:00 211,25 0,01
07.10.2022 08:00 211,25 0,01
07.10.2022 07:00 211,26 0,01
07.10.2022 06:00 211,26 0,01
07.10.2022 05:00 211,26 0,01
07.10.2022 04:00 211,26 0,01
07.10.2022 03:00 211,26 0,01
07.10.2022 02:00 211,26 0,01
07.10.2022 01:00 211,27 0,01
07.10.2022 00:00 211,27 0,01
06.10.2022 23:00 211,27 0,01
06.10.2022 22:00 211,28 0,01
06.10.2022 21:00 211,28 0,01
06.10.2022 20:00 211,28 0,01
06.10.2022 19:00 211,29 0,01
06.10.2022 18:00 211,30 0,01
06.10.2022 17:00 211,30 0,01
06.10.2022 16:00 211,31 0,01
06.10.2022 15:00 211,32 0,01
06.10.2022 14:00 211,32 0,01
06.10.2022 13:00 211,33 0,01
06.10.2022 07:00 211,37 0,01
05.10.2022 07:00 211,52 0,01
04.10.2022 07:00 211,55 0,14
03.10.2022 07:00 211,55 0,13
02.10.2022 07:00 211,55 0,12
01.10.2022 07:00 211,55 0,14
  Povodí Ohře, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015