Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 07.10.2022 12:28
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 07.10.2022 12:36:19
VD Chřibská
Tok: Chřibská Kamenice
Koruna hráze: 440,59 [m n.m.]
Kóta přelivu: 438,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 439,10 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 436,85 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 426,06 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
07.10.2022 12:00 436,18 0,02
07.10.2022 11:00 436,18 0,02
07.10.2022 10:00 436,18 0,02
07.10.2022 09:00 436,18 0,02
07.10.2022 08:00 436,18 0,02
07.10.2022 07:00 436,18 0,02
07.10.2022 06:00 436,18 0,02
07.10.2022 05:00 436,18 0,02
07.10.2022 04:00 436,18 0,02
07.10.2022 03:00 436,18 0,02
07.10.2022 02:00 436,18 0,02
07.10.2022 01:00 436,18 0,02
07.10.2022 00:00 436,18 0,02
06.10.2022 23:00 436,18 0,02
06.10.2022 22:00 436,18 0,02
06.10.2022 21:00 436,18 0,02
06.10.2022 20:00 436,18 0,02
06.10.2022 19:00 436,18 0,02
06.10.2022 18:00 436,18 0,02
06.10.2022 17:00 436,18 0,02
06.10.2022 16:00 436,18 0,02
06.10.2022 15:00 436,18 0,02
06.10.2022 14:00 436,18 0,02
06.10.2022 13:00 436,18 0,02
06.10.2022 07:00 436,18 0,02
05.10.2022 07:00 436,18 0,02
04.10.2022 07:00 436,17 0,02
03.10.2022 07:00 436,15 0,02
02.10.2022 07:00 436,12 0,02
01.10.2022 07:00 436,11 0,02
  Povodí Ohře, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015