Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.10.2021 06:05
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.10.2021 06:11:41
VD Chřibská
Tok: Chřibská Kamenice
Koruna hráze: 440,59 [m n.m.]
Kóta přelivu: 438,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 439,10 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 436,85 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 426,06 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
24.10.2021 05:00 436,39 0,02
24.10.2021 04:00 436,39 0,02
24.10.2021 03:00 436,39 0,02
24.10.2021 02:00 436,39 0,02
24.10.2021 01:00 436,39 0,02
24.10.2021 00:00 436,39 0,02
23.10.2021 23:00 436,39 0,02
23.10.2021 22:00 436,39 0,02
23.10.2021 21:00 436,39 0,02
23.10.2021 20:00 436,39 0,02
23.10.2021 19:00 436,39 0,02
23.10.2021 18:00 436,39 0,02
23.10.2021 17:00 436,39 0,02
23.10.2021 16:00 436,39 0,02
23.10.2021 15:00 436,39 0,02
23.10.2021 14:00 436,39 0,02
23.10.2021 13:00 436,39 0,02
23.10.2021 12:00 436,39 0,02
23.10.2021 11:00 436,39 0,02
23.10.2021 10:00 436,39 0,02
23.10.2021 09:00 436,40 0,02
23.10.2021 08:00 436,40 0,02
23.10.2021 07:00 436,40 0,02
22.10.2021 07:00 436,40 0,02
21.10.2021 07:00 436,41 0,02
20.10.2021 07:00 436,41 0,02
19.10.2021 07:00 436,42 0,02
18.10.2021 07:00 436,43 0,02
  Povodí Ohře, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015